خانه / خواص گیاهان دارویی / اسامی دیگر گیاهان گروه(ل)

اسامی دیگر گیاهان گروه(ل)

لاتهی…………………………..فلوس

لاجی……………………………….هل

لاد………………………………..لادن

لاذن……………………………..لادن

لازورد…………………………لاجورد

لازورو…………………………لاجورد

لاک…………………….لک مغسول

لاله…………………..شقایق نعمانی

لاله حمراء…………شقایق نعمانی

لاله سرخ…………..شقایق نعمانی

لاله نعمانی………..شقایق نعمانی

لاواند…………………اسطوخودوس

لاوسونیاانیرمیس……………….حنا

لبا…………………………………..آغوز

لباب الحنطه……………….نشاسته

لباب القح……………………نشاسته

لباب القوام………………….نشاسته

لبابه……………………………فرفیون

لبان……………………………….کندر

لبلاب…………………………..عشقه

لبلاب احرش………………مخلصه

لبلاب کبیرسیاه…………..مخلصه

لبن…………………………….شیرگاو

لبن الاتان………………….شیرالاغ

لبن الحامض…………………ماست

لبن الخشخاش……………..تریاک

لبن اصنان…………….شیرگوسفند

لبن اللقاح…………………..شیرشتر

لبنی………………………میعه سایله

لتو…………………………………کاهو

لحاه المغول……………پرسیاوشان

لحم………………………..گوشت ها

لحیه التیس………….شنگ چمنی

لحیه التیس………….ملکه المروج

لذان………………………………لادن

لرکیماس…………………….زعفران

لزاق الذهب…………..گل گاوزبان

لسان احمل………………..بارهنگ

لسان العصافیر……………….اشنان

لسان العصافیر……زبان گنجشک

لسان الصفور……..زبان گنجشک

لسیبغول………………………اسفرزه

لشک……………………………عشقه

لصف………………………………کبر

لعام……………………………….نعناع

لعبت بربری……………..سورنجان

لعل معبری………………سندروس

لفاتریک……………………تاجریزی

لفاح…………………………..مهرگیاه

لفت………………………………شلغم

لفریقیش…………………………..حنا

لک………………………لک مغسول

لکو………………………………عشقه

لم………………………………تمشک

لم………………………………..عشبه

لمینون صغیر…………….گل گندم

لن…………………………………کتان

کنگ………………………….میخک

لو…………………………………عشقه

لوبا…………………………………لوبیا

لوبان………………………………کندر

لوبیا چیتی……………………..سویا

لوبیا ژاپنی……………………..سویا

لوبیا گرگی……………………ترمس

لوبیه……………………………..خرفه

لوپن…………………………….ترمس

لوریه روز……………………خرزهره

لوزالبریا…………………………..بادام

لوزالجبلی………………………..بادام

لوزالحلو……………….بادام شیرین

لوزالمر………………………بادام تلخ

لوز هندی…………………….کاکایو

لوطیبون………………………شقاقل

لوف……………………….فیل گوش

لوفیون……………………….حضض

لولا…………………………..سپستان

لوٌلوٌ……………………………مروارید

لومیری………………………….ثعلب

لون……………………….نمک طعام

لونک……………………………قرنفل

لونک………………………….میخک

لویزه…………………………..به لیمو

لهب………………………….بادمجان

لهسن……………………………..سیر

لیا………………………………….لوبیا

لیبان ذکر……………………….کندر

لیانو……………………………….کندر

لیبانوس………………………….کندر

لیثور سطس…………………حلبوب

لیدانه……………………توت فرنگی

لیفسطیون……………..زیره کوهی

لیلج………………………یاس بنفش

لیم……………………………سپستان

لیموترش شیشه………لیموعمانی

لیمومصر…………………..لیموترش

لیمون………………………لیموترش

لیمون بلدی……………..لیموترش

لیمو حلو…………………..لیموترش

لیمومالح…………………..لیموترش

لیموهندی…………………….دارابی

لینوس…………………………نرگس لینوم……………………………..کتان

0

حمايت از ما

حمايت از ما


اگر اين وب سايت به شما کمک کرد ميتوانيد ما را مهمان يک فنجان قهوه کنيد
ساعتهاي زيادي صرف طراحي ، ترجمه و انتشار مطالب شده است. هزينه هاي زماني و ريالي براي هاستينگ داده شده است و ما نيز اسپانسري جز شما نداريم!

پيشاپيش از حمايت شما سپاسگزارم

تومان
×
يک فنجان قهوه مهمان شما!
اگر از اين نوشته لذت برديد براي رفع خستگي ما ، يک فنجان قهوه مهمانمان کنيد!


همچنین مطالعه کنید:

اسامی دیگرگیاهان گروه(و)

واپلهیم……………………….جعفری واجد…………………………….لبلاب وادارنگ………………………..بالنگ واش………………………….دارواش والان کوچک…………………شوید والریانه………………….سنبل طیب والی گیلی……………………..عشبه وج…………………………اگیر ترکی واراترومالبوم………….خربق سفید ورد………………………….گل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپی مطالب ممنوع می باشد!