خانه / خواص گیاهان دارویی / فهرست الفبایی گیاهان(ر)

فهرست الفبایی گیاهان(ر)

راتج…………………………….نارگیل

راتیانج………………………….صنوبر

راتیانج…………………بادیان رومی

راج………………………………شراب

رادبوی…………………………….عود

رادنج…………………………..نارگیل

رادیس نوار……………………..ترب

رادیکس ازارایی……………اسارون

رادیکس کینا…………چوب چینی

رازیانچ…………………………رازیانه

رازیانه رومی…………بادیان رومی

رازیانه شامی………..بادیان رومی

رازیانه کاذب………………….شوید

راس الجامه………………….باباآدم

راس الحمامه………………..باباآدم

راس الطمامه………………..باباآدم

راسن………………..زنجبیل شامی

راس هندی……….زنجبیل شامی

رافونه……………………………..پونه

راوند……………………………..ریوند

راوند چینی…………………..ریواس

ربرق………………………..تاجریزی

ربل………………………….افسنطین

ربوقربک…………………..تاجریزی

ربوله……………………………..کنگر

رتم…………………….گل طاووسی

رجل الاسد………………..پای شیر

رجل الادوز………………..غازیاغی

رجل الاحمامه……………هواچوبه

رجل الرایی…………….خربق سیاه

رجل الغراب……………….غازیاغی

رجل القبره…………….زبان در قفا

رجله…………………………….خلافه

رحله الحامه………….گل گاوزبان

رخیق…………………………..شراب

رزک……………………………..رازک

رزگرانیوم…………..شمعدانی عطر

رزن سگ……………………….مویز

رزه…………………………..تاجریزی

رسوت………………………..حضض

رسین…………………………….شبدر

رشاد…………………………….شاهی

رصاص اسود………………….سرب

رطبه……………………………یونجه

رعی الابل……………..شکر تیغال

رغث………………………………گلنار

رفتیمون…………………………ترب

رقان………………………………..حنا

رقعه………………………….سرخس

رقون……………………………….حنا

رکف……………………..بخور مریم

رگ زدن…………………………فصد

رهاد………………………….خاکستر

رماس………………………مصطکی

رماست…………………….مصطکی

رمان…………………………………انار

رمان السعل……..خشخاش سفید

رمان هندی……………….نارمشک

رمانی…………………………..یاقوت

رم حاج لک………………..بارهنگ

رم ده………………………….فرفیون

رند……………………………برگ جو

رنکبت……………..خون سیاوشان

رنگ حنا……………………….وسمه

رنه………………………بندق هندی

رو………………………………..سراب

روبارب………………………….ریوند

روباه تربک……………….تاجریزی

روباه تورک……………….تاجریزی

روبه…………………………..زالزالک

روبیان……………………………میگو

روپلس……………………..تاجریزی

روتا……………………………..سداب

روته پکانون………………….سداب

ودا…………………………..گل سرخ

رودانک……………………….روناس

رودک…………………………روناس

روزا………………………….گل سرخ

روز روژ…………………….گل سرخ

روزمارین……………..اکلیل کوهی

روزی……………………………..برنج

روسی اوطا……………………سماق

روغن پترول…………………….نفت

رومازن………………..اکلیل الجبل

رومکس………………………ترشک

روناس کوهی…………………فاشرا

رونیاسک…………………….روناس

روین…………………………..روناس

روینک………………………..روناس

رهشی…………………………….ارده

ری…………………………………برنج

ریباس…………………………ریواس

ریباش…………………………ریواس

ریثه ریثه……………………..قیصوم

ریحان القبور…………..کوله

ریحان کوهی……………….بادروج

ریز………………………………بلبوس

ریس……………………………..ابهل

ریسن………………بیدانجیر ختایی

ریش……………………..کاکل ذرت

ریش بزخالدار………شنگ چمنی

ریش ولک………………….زالزالک

ریش چینی……………چوب چینی

ریشه زعفران……………..زردچوبه

ریشه سالسپاری……..چوب چینی

ریواج…………………………..ریواس

ریوند چینی…………………….ریوند ریهقان……………………….زعفران

0

حمايت از ما

حمايت از ما


اگر اين وب سايت به شما کمک کرد ميتوانيد ما را مهمان يک فنجان قهوه کنيد
ساعتهاي زيادي صرف طراحي ، ترجمه و انتشار مطالب شده است. هزينه هاي زماني و ريالي براي هاستينگ داده شده است و ما نيز اسپانسري جز شما نداريم!

پيشاپيش از حمايت شما سپاسگزارم

تومان
×
يک فنجان قهوه مهمان شما!
اگر از اين نوشته لذت برديد براي رفع خستگي ما ، يک فنجان قهوه مهمانمان کنيد!


همچنین مطالعه کنید:

اسامی دیگرگیاهان گروه(و)

واپلهیم……………………….جعفری واجد…………………………….لبلاب وادارنگ………………………..بالنگ واش………………………….دارواش والان کوچک…………………شوید والریانه………………….سنبل طیب والی گیلی……………………..عشبه وج…………………………اگیر ترکی واراترومالبوم………….خربق سفید ورد………………………….گل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپی مطالب ممنوع می باشد!