خانه / رضا جاویدی (صفحه 10)

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

فهرست الفبایی گیاهان(ت)

تاتوره……………………….جوزمایل تاتوله……………………….جوزمایل تارونه…………………………….خرما تاعندوست………………..عاقرقرحا تاغندست………………….عاقرقرحا تاک………………………………انگور تاک سیاه………………………فاشرا تاکسیر……………………علف چای تاکوب………………………..فرفیون تالاس گور……………………ازگیل تال شاد………………………..عشقه تامارن……………………تمر هندی تانبول…………………………..فوفل تباشیر…………………………طباشیر تبچ………………………………عشقه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(پ)

پاپیتال………………………….لبلاب پادنگان…………………….بادمجان پاس کوه……………………..روناس پاسی فلورا……………..گل ساعت پالک…………………………..اسفناج پالمولا……………………………خرما پامپلوس………………گریپ فروت بانک…………………………..اسفناج بچکو…………………………..پنیرک پذم…………………………………پونه پرپهن……………………………خرفه پرتاغال……………………….پرتقال پرتقال فقرا……………………هویج پرتقان…………………………پرتقال پرچم …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان (ب)

باباری…………………….فلفل سیاه بابرنگ…………………برنگ کابلی بابری………………………….ریحان بابونج……………………………بابونه بابونه زیبا………………………بابونه بابونه رومی……………………بابونه بابونه شیرازی…………………بابونه بابونه کاونار……..بابونه گاو چشم بابونه کبیر……….بابونه گاو چشم …

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!