تازه ها

نوشته های تازه

فهرست الفبایی گیاهان(ث)

ثاسوس………………….مرزنجوش ثاقب الحجر…………………بسفایج ثامر………………………………..لوبیا ثاموس…………………..مرزنجوش ثلثان……………………………..ثعلب ثلیان………………………..تاجریزی ثمر…………………………………سدر ثمر…………………………مقل مکی ثمر الفود………………………..بلوط ثمر لاشوک المصری……….گلنار …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ت)

تاتوره……………………….جوزمایل تاتوله……………………….جوزمایل تارونه…………………………….خرما تاعندوست………………..عاقرقرحا تاغندست………………….عاقرقرحا تاک………………………………انگور تاک سیاه………………………فاشرا تاکسیر……………………علف چای تاکوب………………………..فرفیون تالاس گور……………………ازگیل تال شاد………………………..عشقه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(پ)

پاپیتال………………………….لبلاب پادنگان…………………….بادمجان پاس کوه……………………..روناس پاسی فلورا……………..گل ساعت پالک…………………………..اسفناج پالمولا……………………………خرما پامپلوس………………گریپ فروت بانک…………………………..اسفناج بچکو…………………………..پنیرک پذم…………………………………پونه پرپهن……………………………خرفه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان (ب)

باباری…………………….فلفل سیاه بابرنگ…………………برنگ کابلی بابری………………………….ریحان بابونج……………………………بابونه بابونه زیبا………………………بابونه بابونه رومی……………………بابونه بابونه شیرازی…………………بابونه بابونه کاونار……..بابونه گاو …

ادامه نوشته »

تانن

تانن‌ها دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی هستند، خاصیتی مشترک دارند و آن این است که توانایی …

ادامه نوشته »

فلاونوئیدها

فلاونوئیدها:،که به عنوان بیو فلاونوئید ها نیز شناخته می شوند، ترکیبات بیولوژیکی طبیعی هستند که …

ادامه نوشته »

ساپونین

ساپونین‌ها در بسیاری از گیاهان دارویی وجود دارند. از نظر علم شیمی به وسیله ریشه …

ادامه نوشته »

محصولات اخیر

کپی مطالب ممنوع می باشد!