حراج!

دانلودفیلم آموزشی گلیکوزیدها و گلیکوزیدهای قلبی

100,000 تومان 65,000 تومان

توضیحات

شیمی گلیکوزیدها

گسترش گلیکوزیدها در گیاهان

گلیکوزیدسیانوژنیک(ویتامینB17)-آمیگدالین ونقش درمانی…

گلیکوزید فنیل پروپانوئید ونقش درمانی…

آنتراکینونهای گلیکوزیدی ونقش درمانگری

گلوکوزینولات ها و نقش درمانی…

گلیکوزیدهای ایروئیدی و نقش درمانی…

سکوایروئید ها و نقش درمانی…

گلیکوزیدهای قلبی وبررسی دقیق آن

 

                            بخشی از مجموعه فیلم آموزشی را به صورت رایگان

مشاهده کرده و برای مشاهده کامل این مجموعه لطفا دانلود کنید متشکرم.

 

 

1+
کپی مطالب ممنوع می باشد!