خانه / آرشیو براساس تگ: اسامی دیگر گیاه

آرشیو براساس تگ: اسامی دیگر گیاه

اسامی دیگرگیاهان گروه(ی)

یاس خوشه ای………یاس بنفش یاس رسمی…………..یاس بنفش یاس سفید…………………..یاسمن یاس کبود……………………..آقطی یاس گلدانی…………………یاسمن یاسمن بستانی……………..یاسمن یاسمین……………………….یاسمن یاسمن بری…………………..عشبه بانه ترو……………………………کبر …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان(ق)

قابش…………………………..خربزه قاتل النحل…………………..نیلوفر فاتل النمر………………….مازریون فاتل النمر……………..تاج الملوک قاتل سگ…………………..اذاراقی قاتل نفسه…………………..فرفیون قادرون…………………………خربزه قاراسیای رومی……………….آلبالو قارچ درختی……………….غاریقون قارنی یاروغ………………….اسفرزه قاروا………………………زیره …

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!