خانه / آرشیو براساس تگ: اسم گیاه

آرشیو براساس تگ: اسم گیاه

اسامی دیگرگیاهان گروه(ن)

ناجو…………………………….صنوبر ناخن بویا………………ناخن پریان ناخن خرس…………..ناخن پریان ناخن دیو……………….ناخن پریان ناخنک………………..اکلیل الملک ناخنک النفل………..اکلیل الملک ناخنه…………………..اکلیل الملک ناخونیه…………………………..زنیان نار……………………………………انار نارخونک………………………تریاک …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان گروه(گ)

گاتیلیه…………………پنج انگشت گاراسن……………………….روناس گازوو………………………..گاوزبان گال………………………………ارزن گالانگا…………………….خولنجان گالبانوم………………………انزروت گاودانه……………………….کرسنه گاورس………………………….ارزن گاوزردوک………بابونه گاو چشم گاو شیر……………………..جاوشیر گاویشه صفاهانی………….کافشه گاوینطونک………………..فرفیون گجیت کن…………………فرفیون گجیت …

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(ض)

ضمیران……………………….ریحان ضیک……………………………انجیر ضرم………………………………اسطوخدوس ضدغوره…………………………….مهرگیاه ضرز………………………………..بیدگیاه ضغبوس………………………………مارچوبه ضفایرالجن……………………………پرسیاوشان 0

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!