خانه / آرشیو براساس تگ: صبارا

آرشیو براساس تگ: صبارا

اسامی دیگرگیاهان گروه(ص)

صباغ الخیر……………………..سعد صابونیه…………………………..چوبک صاغافیون………………………….سکبینج صافینا………………………………ابهل صامرزه………………………………..ماست صابون الهم…………………………..شراب صبارا………………………تمرهندی صباره…………………………….صبر صبرزرد…………………………..صبر صبرسقوطری…………………..صبر صدف الارض……………فراسیون صدیقس……………………….سرنج صراح…………………………..شراب صرایله…………………………..شوید صرفولا……………………….انزروت صرو………………………….شوکران صریرا………………………….بادروج …

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!