خانه / آرشیو براساس تگ: گیاه

آرشیو براساس تگ: گیاه

اسامی دیگرگیاهان گروه(ض)

ضمیران……………………….ریحان ضیک……………………………انجیر ضرم………………………………اسطوخدوس ضدغوره…………………………….مهرگیاه ضرز………………………………..بیدگیاه ضغبوس………………………………مارچوبه ضفایرالجن……………………………پرسیاوشان 0

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(ص)

صباغ الخیر……………………..سعد صابونیه…………………………..چوبک صاغافیون………………………….سکبینج صافینا………………………………ابهل صامرزه………………………………..ماست صابون الهم…………………………..شراب صبارا………………………تمرهندی صباره…………………………….صبر صبرزرد…………………………..صبر صبرسقوطری…………………..صبر صدف الارض……………فراسیون صدیقس……………………….سرنج صراح…………………………..شراب صرایله…………………………..شوید صرفولا……………………….انزروت صرو………………………….شوکران صریرا………………………….بادروج …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان گروه(س)

سابادیل………………………کندش ساتورن…………………………سرب ساطریوس…………………….جدوار ساغافیون…………………..سکبینج ساغثین……………………..سکبینج ساق الاسود…………..پرسیاوشان ساق الحمام………….گل گاوزبان ساق ترشک………………..ترشک ساق ترشک…………………ترشک ساکارون…………………………شکر ساکاروم…………………………شکر ساگاپنیوم……………………جاوشیر سالپ…………………………….ثعلب سالپاریل……………………….عشبه سالیکس…………………………..بید …

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!