تغذیه درمانی

جدول موادمعدنی و ویتامینهای گوشت و لبنیات


گوشت / پروتئین
پروتئین / فیبر مواد معدنی ویتامین ها
گوشت گاو شش اونس از چربی، گوشت گاو کاری، ملایم پخته شده حاوی 49.2 گرم پروتئین، 505 کالری و 32.59 گرم چربی است. پتاسیم – 393 میلی گرم
فسفر – 296 میلی گرم
کلسیم – 27 میلی گرم
منیزیم – 32 میلی گرم
آهن – 4.11 میلی گرم
سدیم – 80 میلی گرم
روی – 11.32 میلی گرم
منگنز – 0.017 میلی گرم
مس – 0.168 میلی گرم
سلنیوم – 45.9 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.1 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.291 میلی گرم
نیاسین – 6.979 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.971 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.0481 میلی گرم
فولات – 15 میکروگرم
ویتامین B12 – 3.62 میکروگرم
ویتامین E – 0.87 میلی گرم
ویتامین K – 3.1 میکروگرم
ویتامین D – 14 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیرچدار یک فنجان پنیر چدار خرد شده شامل 28.14 گرم پروتئین، 455 کالری و 37.45 گرم چربی است. پتاسیم – 111 میلی گرم
فسفر – 579 میلی گرم
کلسیم – 815 میلی گرم
منیزیم – 32 میلی گرم
آهن – 0.77 میلی گرم
سدیم – 702 میلی گرم
منگنز – 0.011 میلی گرم
روی – 3.51 میلی گرم
مس – 0.35 میلی گرم
سلنیوم – 15.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.031 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.424 میلی گرم
نیاسین – 0.09 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.467 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.084 میلی گرم
فولات – 20 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.94 میکروگرم
ویتامین A – 1132 IU
ویتامین E – 0.33 میلی گرم
ویتامین K – 3.2 میکروگرم
ویتامین D – 27 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیرکلبه چهار اونس از چربی 2٪ پنیر کم شامل 13.37 گرم پروتئین، 97 کالری و 2.77 گرم چربی است. پتاسیم – 95 میلی گرم
فسفر – 184 میلی گرم
کلسیم – 103 میلی گرم
منیزیم – 8 میلی گرم
آهن – 0.17 میلی گرم
سدیم – 373 میلی گرم
روی – 0.46 میلی گرم
مس – 0.034 میلی گرم
سلنیوم – 11.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.046 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.224 میلی گرم
نیاسین – 0.122 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.286 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.025 میلی گرم
فولات – 11 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.51 میکروگرم
ویتامین A – 84 IU
ویتامین E – 0.05 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیر خامه ای سه اونس (1 بسته کوچک) از پنیر خامه ای حاوی 5.04 گرم پروتئین، 291 کالری و 29.1 گرم چربی است. پتاسیم – 117 میلی گرم
فسفر – 90 میلی گرم
کلسیم – 83 میلی گرم
منیزیم – 8 میلی گرم
آهن – 0.32 میلی گرم
سدیم – 273 میلی گرم
منگنز – 0.009 میلی گرم
روی – 0.43 میلی گرم
مس – 0.016 میلی گرم
سلنیوم – 2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.017 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.106 میلی گرم
نیاسین – 0.123 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.484 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.03 میلی گرم
فولات – 9 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.21 میکروگرم
ویتامین A – 1075 IU
ویتامین E – 0.55 میلی گرم
ویتامین K – 2.9 میکروگرم
ویتامین D – 21 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سینه مرغ 100 گرم سینه مرغ، با پوست حاوی 29.80 گرم پروتئین، 197 کالری و 7.78 گرم چربی بوداده. پتاسیم – 245 میلی گرم
فسفر – 214 میلی گرم
کلسیم – 14 میلی گرم
منیزیم – 27 میلی گرم
آهن – 1.07 میلی گرم
سدیم – 71 میلی گرم
منگنز – 0.018 میلی گرم
روی – 1.02 میلی گرم
مس – 0.05 میلی گرم
سلنیوم – 24.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.066 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.119 میلی گرم
نیاسین – 12.71 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.936 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.56 میلی گرم
فولات – 4 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.32 میکروگرم
ویتامین A – 93 IU
ویتامین E – 0.27 میلی گرم
ویتامین K – 0.3 میکروگرم
ویتامین D – 5 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
مرغ (گوشت تیره) 100 گرم گوشت تیره، بوداده با پوست حاوی 25.97 گرم پروتئین، 253 کالری و 15.78 گرم چربی است. پتاسیم – 220 میلی گرم
فسفر – 168 میلی گرم
کلسیم – 15 میلی گرم
منیزیم – 22 میلی گرم
آهن – 1.36 میلی گرم
سدیم – 87 میلی گرم
منگنز – 0.021 میلی گرم
روی – 2.49 میلی گرم
مس – 0.077 میلی گرم
سلنیوم – 20.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.066 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.21 میلی گرم
نیاسین – 6.359 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.11 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.31 میلی گرم
فولات – 7 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.29 میکروگرم
ویتامین A – 201 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
شیرگاو یک فنجان شیر کامل (بدون اضافه ویتامین A & D) شامل 7.69 گرم پروتئین و 149 کالری است. پتاسیم – 322 میلی گرم
فسفر – 205 میلی گرم
کلسیم – 276 میلی گرم
منیزیم – 24 میلی گرم
آهن – 0.07 میلی گرم
سدیم – 105 میلی گرم
منگنز – 0.01 میلی گرم
روی – 0.9 میلی گرم
مس – 0.061 میلی گرم
سلنیوم – 9 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.112 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.0412 میلی گرم
نیاسین – 0.217 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.91 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.088 میلی گرم
فولات – 12 میکروگرم
ویتامین B12 – 1.1 میکروگرم
ویتامین A – 395 IU
ویتامین E – 0.17 میلی گرم
ویتامین K – 0.7 میکروگرم
ویتامین D – 5 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کرم – نصف و نیمه یک اونس مایع از نصف و نیم (برابر با 2 واحد ظرف فردی) شامل 0.89 گرم پروتئین، 39 کالری و 3.47 گرم چربی است. پتاسیم – 39 میلی گرم
فسفر – 29 میلی گرم
کلسیم – 32 میلی گرم
منیزیم – 3 میلی گرم در
آهن – 0.02 میلی گرم
سدیم – 12 میلی گرم
روی – 0.15 میلی گرم
مس – 0.003 میلی گرم
سلنیوم – 0.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 0.3 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.011 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.045 میلی گرم
نیاسین – 0.024 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.087 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.012 میلی گرم
فولات – 1 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.1 میکروگرم
ویتامین A – 107 IU
ویتامین E – 0.1 میلی گرم
ویتامین K – 0.4 میکروگرم
ویتامین D – 2 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کرم – سنگین Whipping در کرم یک اونس مایع کرم شلاق سنگین با بدون شکر اضافه شده شامل 0.61 گرم پروتئین، 103 کالری و 11.03 گرم چربی است. پتاسیم – 22 میلی گرم
فسفر – 18 میلی گرم
کلسیم – 19 میلی گرم
منیزیم – 2 میلی گرم
آهن – 0.01 میلی گرم
سدیم – 11 میلی گرم
روی – 0.07 میلی گرم
مس – 0.002 میلی گرم
سلنیوم – 0.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 0.2 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.007 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.033 میلی گرم
نیاسین – 0 .. 12 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.076 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.008 میلی گرم
فولات – 1 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.05 میکروگرم
ویتامین A – 438 IU
ویتامین E – 0.32 میلی گرم
ویتامین K – 1 میکروگرم
ویتامین D – 8 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تخم مرغ دو تخم مرغ نیمرو، بدون نمک اضافه شده شامل 13.53 گرم پروتئین، 204 کالری و 14.9 گرم چربی است. پتاسیم – 168 میلی گرم
فسفر – 207 میلی گرم
کلسیم – 87 میلی گرم
منیزیم – 15 میلی گرم
آهن – 1.46 میلی گرم
سدیم – 342 میلی گرم
منگنز – 0.027 میلی گرم
روی – 1.22 میلی گرم
مس – 0.017 میلی گرم
سلنیوم – 27.4 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 0.2 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.063 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.533 میلی گرم
نیاسین – 0.096 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.229 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.144 میلی گرم
فولات – 37 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.94 میکروگرم
ویتامین A – 642 IU
ویتامین E – 1.33 میلی گرم
ویتامین K – 4.9 میکروگرم
ویتامین D – 59 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – آنچوی یک اونس از ماهی کولی بدون استخوان، کنسرو شده در روغن و خشک حاوی 8.19 گرم پروتئین، 60 کالری و 2.75 گرم چربی است. پتاسیم – 154 میلی گرم
فسفر – 71 میلی گرم
کلسیم – 66 میلی گرم
منیزیم – 20 میلی گرم
آهن – 1.31 میلی گرم
سدیم – 1040 میلی گرم
منگنز – 0.028 میلی گرم
روی – 0.69 میلی گرم
مس – 0.096 میلی گرم
سلنیوم – 19.3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.022 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.103 میلی گرم
نیاسین – 5.643 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.258 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.058 میلی گرم
فولات – 4 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.25 میکروگرم
ویتامین A – 11 IU
ویتامین E – 0.94 میلی گرم
ویتامین K – 3.4 میکروگرم
ویتامین D – 20 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – خاویار یک اونس از خاویار، سیاه و سفید و یا قرمز حاوی 6.97 گرم پروتئین، 71 کالری و 5.07 گرم چربی است. پتاسیم – 51 میلی گرم
فسفر – 101 میلی گرم
کلسیم – 78 میلی گرم
منیزیم – 85 میلی گرم
آهن – 3.37 میلی گرم
سدیم – 425 میلی گرم
منگنز – 0.014 میلی گرم
روی – 0.27 میلی گرم
مس – 0.031 میلی گرم
سلنیوم – 18.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.054 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.176 میلی گرم
نیاسین – 0.034 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.992 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.091 میلی گرم
فولات – 14 میکروگرم
ویتامین B12 – 5.67 میکروگرم
ویتامین A – 257 IU
ویتامین E – 0.54 میلی گرم
ویتامین K – 0.2 میکروگرم
ویتامین D – 33 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ماهی 100 گرم ماهی روغن پخته شده با حرارت خشک شامل 22.83 گرم پروتئین، 105 کالری و 0.86 گرم چربی است. پتاسیم – 244 میلی گرم
فسفر – 138 میلی گرم
کلسیم – 14 میلی گرم
منیزیم – 42 میلی گرم
آهن – 0.49 میلی گرم
سدیم – 78 میلی گرم
منگنز – 0.02 میلی گرم
روی – 0.58 میلی گرم
مس – 0.036 میلی گرم
سلنیوم – 37.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 1 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.088 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.079 میلی گرم
نیاسین – 2.513 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.18 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.283 میلی گرم
فولات – 8 میکروگرم
ویتامین B12 – 1.05 میکروگرم
ویتامین A – 47 IU
ویتامین E – 0.81 میلی گرم
ویتامین K – 0.1 میکروگرم
ویتامین D – 46 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – شاه ماهی 100 گرم شاه ماهی پخته شده با حرارت خشک، شامل 23.03 گرم پروتئین، 203 کالری و 11.59 گرم چربی است. پتاسیم – 419 میلی گرم
فسفر – 303 میلی گرم
کلسیم – 74 میلی گرم
منیزیم – 41 میلی گرم
آهن – 1.41 میلی گرم
سدیم – 115 میلی گرم
منگنز – 0.04 میلی گرم
روی – 1.27 میلی گرم
مس – 0.118 میلی گرم
سلنیوم – 46.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 0.7 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.112 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.229 میلی گرم
نیاسین – 4.124 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.74 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.348 میلی گرم
فولات – 12 میکروگرم
ویتامین B12 – 13.14 میکروگرم
ویتامین A – 120 IU
ویتامین E – 1.37 میلی گرم
ویتامین K – 0.1 میکروگرم
ویتامین D – 214 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – سوف 100 گرم از قرار گرفتن پخته شده با حرارت خشک، شامل 24.86 گرم پروتئین، 117 کالری و 1.18 گرم چربی است. پتاسیم – 344 میلی گرم
فسفر – 257 میلی گرم
کلسیم – 102 میلی گرم
منیزیم – 38 میلی گرم
آهن – 1.16 میلی گرم
سدیم – 79 میلی گرم
منگنز – 0.9 میلی گرم
روی – 1.43 میلی گرم
مس – 0.192 میلی گرم
سلنیوم – 16.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 1.7 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.08 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.12 میلی گرم
نیاسین – 1.9 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.87 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.14 میلی گرم
فولات – 6 میکروگرم
ویتامین B12 – 2.2 میکروگرم
ویتامین A – 32 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – پولاک 100 گرم پولاک اقیانوس اطلس پخته شده با حرارت خشک، شامل 24.92 گرم پروتئین، 118 کالری و 1.26 گرم چربی است. پتاسیم – 456 میلی گرم
فسفر – 283 میلی گرم
کلسیم – 77 میلی گرم
منیزیم – 86 میلی گرم
آهن – 0.59 میلی گرم
سدیم – 110 میلی گرم
منگنز – 0.019 میلی گرم
روی – 0.6 میلی گرم
مس – 0.064 میلی گرم
سلنیوم – 46.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.054 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.225 میلی گرم
نیاسین – 3.983 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.413 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.331 میلی گرم
فولات – 3 میکروگرم
ویتامین B12 – 3.68 میکروگرم
ویتامین A – 40 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ماهی قزل آلا 100 گرم وحشی، ماهی آزاد اقیانوس اطلس پخته شده با حرارت خشک، شامل 25.44 گرم پروتئین، 182 کالری و 8.13 گرم چربی است. پتاسیم – 628 میلی گرم
فسفر – 256 میلی گرم
کلسیم – 15 میلی گرم
منیزیم – 37 میلی گرم
آهن – 1.03 میلی گرم
سدیم – 56 میلی گرم
منگنز – 0.021 میلی گرم
روی – 0.82 میلی گرم
مس – 0.321 میلی گرم
سلنیوم – 46.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.275 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.487 میلی گرم
نیاسین – 10.077 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.92 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.944 میلی گرم
فولات – 29 میکروگرم
ویتامین B12 – 3.05 میکروگرم
ویتامین A – 44 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ساردین 100 گرم ساردین اقیانوس اطلس، کنسرو شده در روغن، مواد جامد با استخوان خشک، شامل 24.62 گرم پروتئین، 208 کالری و 11.45 گرم چربی است. پتاسیم – 397 میلی گرم
فسفر – 490 میلی گرم
کلسیم – 382 میلی گرم
منیزیم – 39 میلی گرم
آهن – 2.92 میلی گرم
سدیم – 505 میلی گرم
منگنز – 0.108 میلی گرم
روی – 1.31 میلی گرم
مس – 0.186 میلی گرم
سلنیوم – 52.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.08 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.227 میلی گرم
نیاسین – 5.245 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.64 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.167 میلی گرم
فولات – 10 میکروگرم
ویتامین B12 – 8.94 میکروگرم
ویتامین A – 108 IU
ویتامین E – 2.04 میلی گرم
ویتامین D – 193 IU
ویتامین K – 2.6 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ماهی تن 100 گرم ماهی تن باله آبی، پخته شده با حرارت خشک، شامل 29.91 گرم پروتئین، 184 کالری و 6.28 گرم چربی است. پتاسیم – 323 میلی گرم
فسفر – 326 میلی گرم
کلسیم – 10 میلی گرم
منیزیم – 64 میلی گرم
آهن – 1.31 میلی گرم
سدیم – 50 میلی گرم
منگنز – 0.02 میلی گرم
روی – 0.77 میلی گرم
مس – 0.11 میلی گرم
سلنیوم 46.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.278 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.306 میلی گرم
نیاسین – 10.54 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.37 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.525 میلی گرم
فولات – 2 میکروگرم
ویتامین B12 – 10.88 میکروگرم
ویتامین A – 2520 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
شیر بز یک فنجان شیر بز حاوی 8.69 گرم پروتئین، 168 کالری و 10.1 گرم چربی است. پتاسیم – 498 میلی گرم
فسفر – 271 میلی گرم
کلسیم – 327 میلی گرم
منیزیم – 34 میلی گرم
آهن – 0.12 میلی گرم
سدیم – 122 میلی گرم
منگنز – 0.044 میلی گرم
روی – 0.73 میلی گرم
مس – 0.112 میلی گرم
سلنیوم – 3.4 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 3.2 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.117 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.337 میلی گرم
نیاسین – 0.676 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.756 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.112 میلی گرم
فولات – 2 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.17 میکروگرم
ویتامین A – 483 IU
ویتامین E – 0.17 میلی گرم
ویتامین K – 0.7 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیر بز 100 گرم پنیر بز semisoft، شامل 21.58 گرم پروتئین، 364 کالری و 29.84 گرم چربی است. پتاسیم – 158 میلی گرم
فسفر – 375 میلی گرم
کلسیم – 298 میلی گرم
منیزیم – 29 میلی گرم
آهن – 1.62 میلی گرم
سدیم – 515 میلی گرم
منگنز – 0.093 میلی گرم
روی – 0.66 میلی گرم
مس – 0.564 میلی گرم
سلنیوم – 3.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.072 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.676 میلی گرم
نیاسین – 1.148 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.19 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.06 میلی گرم
فولات – 2 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.22 میکروگرم
ویتامین A – 1464 IU
ویتامین D – 22 IU
ویتامین E – 0.26 میلی گرم
ویتامین K – 2.5 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بره 100 گرم از شانه گوسفند، بو، شامل 22.51 گرم پروتئین، 276 کالری و 22.51 گرم چربی است. پتاسیم – 251 میلی گرم
فسفر – 184 میلی گرم
کلسیم – 20 میلی گرم
منیزیم – 23 میلی گرم
آهن – 1.97 میلی گرم
سدیم – 66 میلی گرم
منگنز – 0.022 میلی گرم
روی – 5.23 میلی گرم
مس – 0.108 میلی گرم
سلنیوم – 26.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.09 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.24 میلی گرم
نیاسین – 6.15 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.7 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.13 میلی گرم
فولات – 21 میکروگرم
ویتامین B12 – 2.64 میکروگرم
ویتامین E – 0.14 میلی گرم
ویتامین K – 4.6 میکروگرم
ویتامین D – 2 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
دانه سویا – دانه بوداده 100 گرم از دانه های سویا بو داده، با نمک، شامل 35.22 گرم پروتئین، 471 کالری، 25.4 گرم چربی و 17.7 گرم فیبر. پتاسیم – 1470 میلی گرم
فسفر – 363 میلی گرم
کلسیم – 138 میلی گرم
منیزیم – 145 میلی گرم
آهن – 3.9 میلی گرم
سدیم – 4 میلی گرم
منگنز – 2.158 میلی گرم
روی – 3.14 میلی گرم
مس – 0.828 میلی گرم
سلنیوم – 19.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 2.2 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.1 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.145 میلی گرم
نیاسین – 1.41 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.453 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.208 میلی گرم
فولات – 211 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سویا شیر یک فنجان اصلی، unfortified این شیر سویا دارای 7.95 گرم پروتئین، 131 کالری، 4.25 گرم چربی و 1.5 گرم فیبر. پتاسیم – 287 میلی گرم
فسفر – 126 میلی گرم
کلسیم – 61 میلی گرم
منیزیم – 61 میلی گرم
آهن – 1.56 میلی گرم
سدیم – 124 میلی گرم
منگنز – 0.542 میلی گرم
روی – 0.29 میلی گرم
مس – 0.311 میلی گرم
سلنیوم – 11.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.146 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.168 میلی گرم
نیاسین – 1.247 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.906 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.187 میلی گرم
فولات – 44 میکروگرم
ویتامین A – 7 IU
ویتامین E – 0.27 میلی گرم
ویتامین K – 7.3 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سینه بوقلمون 100 گرم کباب بوقلمون پستان شامل 28.71 گرم پروتئین، 189 کالری و 7.41 گرم چربی است. پتاسیم – 288 میلی گرم
فسفر – 210 میلی گرم
کلسیم – 21 میلی گرم
منیزیم – 27 میلی گرم
آهن – 1.4 میلی گرم
سدیم – 63 میلی گرم
منگنز – 0.02 میلی گرم
روی – 2.03 میلی گرم
مس – 0.047 میلی گرم
سلنیوم – 29.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.057 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.131 میلی گرم
نیاسین – 6.365 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.634 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.48 میلی گرم
فولات – 6 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.36 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت گوساله 100 گرم از حبه گوشت گوساله ملایم پخته شده شامل 34.94 گرم پروتئین، 188 کالری و 4.31 گرم چربی است. پتاسیم – 342 میلی گرم
فسفر – 239 میلی گرم
کلسیم – 29 میلی گرم
منیزیم – 28 میلی گرم
آهن – 1.44 میلی گرم
سدیم – 93 میلی گرم
منگنز – 0.04 میلی گرم
روی – 6.01 میلی گرم
مس – 0.153 میلی گرم
سلنیوم – 15.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.07 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.4 میلی گرم
نیاسین – 8.3 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.19 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.38 میلی گرم
فولات – 16 میکروگرم
ویتامین B12 – 1.67 میکروگرم
ویتامین E – 0.45 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماست یک فنجان ساده، تمام ماست و شیر حاوی 8.5 گرم پروتئین، 149 کالری و 7.96 گرم چربی است. پتاسیم – 380 میلی گرم
فسفر – 233 میلی گرم
کلسیم – 296 میلی گرم
منیزیم – 29 میلی گرم
آهن – 0.12 میلی گرم
سدیم – 113 میلی گرم
منگنز – 0.01 میلی گرم
روی – 1.45 میلی گرم
مس – 0.022 میلی گرم
سلنیوم – 5.4 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 1.2 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.071 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.348 میلی گرم
نیاسین – 0.184 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.953 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.078 میلی گرم
فولات – 17 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.91 میکروگرم
ویتامین A – 243 IU
ویتامین E – 0.15 میلی گرم
ویتامین K – 0.5 میکروگرم
ویتامین D – 5 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
خامه ترش 100 گرم خامه ترش حاوی 2.07 گرم پروتئین، 193 کالری و 19.73 گرم چربی است. پتاسیم – 141 میلی گرم
فسفر – 115 میلی گرم
کلسیم – 110 میلی گرم
منیزیم – 10 میلی گرم
آهن – 0.17 میلی گرم
سدیم – 80 میلی گرم
منگنز – 0.11 میلی گرم
روی – 0.38 میلی گرم
مس – 0.019 میلی گرم
سلنیوم – 2.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 0.9 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.036 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.172 میلی گرم
نیاسین – 0.109 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.336 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.057 میلی گرم
فولات – 7 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.28 میکروگرم
ویتامین A – 623 IU
ویتامین E – 0.44 میلی گرم
ویتامین K – 1.8 میکروگرم
ویتامین D – 14 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ران بوقلمون 100 گرم از پا بوقلمون بریان شامل 27.87 گرم پروتئین، 208 کالری و 9.82 گرم چربی است. پتاسیم – 280 میلی گرم
فسفر – 199 میلی گرم
کلسیم – 32 میلی گرم
منیزیم – 23 میلی گرم
آهن 2.3 میلی گرم
سدیم – 77 میلی گرم
منگنز – 0.023 میلی گرم
روی – 4.27 میلی گرم
مس – 0.154 میلی گرم
سلنیوم – 37.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.06 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.241 میلی گرم
نیاسین – 3.561 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.205 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.33 میلی گرم
فولات – 9 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.36 میکروگرم
ویتامین E – 0.62 میلی گرم
ویتامین K – 4.1 میکروگرم
ویتامین D – 4 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماست کم چرب یک فنجان ساده، کم چرب، ماست حاوی 12.86 گرم پروتئین، 154 کالری و 3.8 گرم چربی است. پتاسیم – 573 میلی گرم
فسفر – 353 میلی گرم
کلسیم – 448 میلی گرم
منیزیم – 42 میلی گرم
آهن – 0.2 میلی گرم
سدیم – 172 میلی گرم
منگنز – 0.01 میلی گرم
روی – 2.18 میلی گرم
مس – 0.032 میلی گرم
سلنیوم – 8.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 2 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.108 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.524 میلی گرم
نیاسین – 0.279 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.448 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.12 میلی گرم
فولات – 27 میکروگرم
ویتامین B12 – 1.37 میکروگرم
ویتامین A – 125 IU
ویتامین E – 0.07 میلی گرم
ویتامین K – 0.5 میکروگرم
ویتامین D – 2 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هات داگ بوقلمون (45 گرم) حاوی 5.5 گرم پروتئین، 100 کالری و 7.78 گرم چربی است. پتاسیم – 176 میلی گرم
فسفر – 77 میلی گرم
کلسیم – 67 میلی گرم
منیزیم – 6 میلی گرم
آهن – 0.66 میلی گرم
سدیم – 485 میلی گرم
منگنز – 0.015 میلی گرم
روی – 0.83 میلی گرم
مس – 0.032 میلی گرم
سلنیوم – 6.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.016 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.081 میلی گرم
نیاسین – 1.656 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.252 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.064 میلی گرم
فولات – 4 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.37 میکروگرم
ویتامین E – 0.28 میلی گرم
ویتامین D – 10 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت اردک
کباب شده
100 گرم گوشت اردک کباب شده شامل 18.99 گرم پروتئین، 337 کالری و 28.35 گرم چربی است. پتاسیم – 204 میلی گرم
فسفر – 156 میلی گرم
کلسیم – 11 میلی گرم
منیزیم – 16 میلی گرم
آهن – 2.7 میلی گرم
سدیم – 59 میلی گرم
منگنز – 0.019 میلی گرم
روی – 1.86 میلی گرم
مس – 0.227 میلی گرم
سلنیوم 20 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.174 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.269 میلی گرم
نیاسین – 4.825 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.098 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.18 میلی گرم
فولات – 6 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.3 میکروگرم
ویتامین A – 210 IU
ویتامین E – 0.7 میلی گرم
ویتامین K – 5.1 میکروگرم
ویتامین D – 3 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
همبرگر یکی 90٪ لاغر پتی گوشت گاو (82 گرم) کبابی شامل 21.41 گرم گرم پروتئین، 178 کالری و 9.62 گرم چربی است. پتاسیم – 273 میلی گرم
فسفر – 166 میلی گرم
کلسیم – 11 میلی گرم
منیزیم – 18 میلی گرم
آهن – 2.22 میلی گرم
سدیم – 56 میلی گرم
منگنز – 0.011 میلی گرم
روی – 5.22 میلی گرم
مس – 0.075 میلی گرم
سلنیوم – 17.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.036 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.143 میلی گرم
نیاسین – 4.64 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.532 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.326 میلی گرم
فولات – 7 میکروگرم
ویتامین B12 – 2.1 میکروگرم
ویتامین E – 0.34 میلی گرم
ویتامین K – 0.9 میکروگرم
ویتامین D – 6 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سوسیس گوشت
گوساله
100 گرم سوسیس گوشت گوساله تازه، پخته شده شامل 18.21 گرم پروتئین، 332 کالری و 27.98 گرم چربی است. پتاسیم – 258 میلی گرم
فسفر – 141 میلی گرم
کلسیم – 11 میلی گرم
منیزیم – 14 میلی گرم
آهن – 1.57 میلی گرم
سدیم – 652 میلی گرم
روی – 4.38 میلی گرم
مس – 0.069 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.048 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.15 میلی گرم
نیاسین – 3.6 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.515 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.313 میلی گرم
فولات – 3 میکروگرم
ویتامین B12 – 2.01 میکروگرم
ویتامین A – 81 IU
ویتامین E – 0.24 میلی گرم
ویتامین K – 1.1 میکروگرم
ویتامین D – 18 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت گاو نمک سود شده  Beef jerky   Beef jerky  حاوی 9.41 گرم پروتئین، 115 کالری، 0.5 گرم فیبر و 7.26 گرم چربی است. پتاسیم – 169 میلی گرم
فسفر – 115 میلی گرم
کلسیم – 6 میلی گرم
منیزیم – 14 میلی گرم
آهن – 1.54 میلی گرم
سدیم – 627 میلی گرم
منگنز – 0.031 میلی گرم
روی – 2.3 میلی گرم
مس – 0.064 میلی گرم
سلنیوم – 3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.044 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.04 میلی گرم
نیاسین – 0.491 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.046 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.051 میلی گرم
فولات – 38 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.28 میکروگرم
ویتامین E – 0.14 میلی گرم
ویتامین K – 0.7 میکروگرم
ویتامین D – 3 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هات داگ گوشت
گاو
 (45 گرم) حاوی 5.06 گرم پروتئین، 148 کالری و 13.31 گرم چربی است. پتاسیم – 70 میلی گرم
فسفر – 72 میلی گرم
کلسیم – 6 میلی گرم
منیزیم – 6 میلی گرم
آهن – 0.68 میلی گرم
سدیم – 513 میلی گرم
منگنز – 0.037 میلی گرم
روی – 1.11 میلی گرم
مس – 0.083 میلی گرم
سلنیوم 3.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.018 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.066 میلی گرم
نیاسین – 1.067 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.11 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.04 میلی گرم
فولات – 2 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.77 میکروگرم
ویتامین E – 0.09 میلی گرم
ویتامین K – 0.8 میکروگرم
ویتامین D – 16 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت بوقلمون 22.44 گرم پروتئین، 193 کالری و 10.78 گرم چربی است. پتاسیم – 221 میلی گرم
فسفر – 161 میلی گرم
کلسیم – 20 میلی گرم
منیزیم – 20 میلی گرم
آهن – 1.58 میلی گرم
سدیم – 88 میلی گرم
منگنز – 0.016 میلی گرم
روی – 2.35 میلی گرم
مس – 0.074 میلی گرم
سلنیوم – 30.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.044 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.138 میلی گرم
نیاسین – 3.952 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.667 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.32 میلی گرم
فولات – 6 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.27 میکروگرم
ویتامین E – 0.28 میلی گرم
ویتامین K – 0.7 میکروگرم
ویتامین D – 7 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
مرغ 100 گرم پخته شده مرغ زمین شامل 23.28 گرم پروتئین، 189 کالری و 10.92 گرم چربی است. پتاسیم – 677 میلی گرم
فسفر – 234 میلی گرم
کلسیم – 8 میلی گرم
منیزیم – 28 میلی گرم
آهن – 0.93 میلی گرم
سدیم – 75 میلی گرم
منگنز – 0.016 میلی گرم
روی – 1.92 میلی گرم
مس – 0.062 میلی گرم
سلنیوم – 14.3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – 0.121 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.302 میلی گرم
نیاسین – 7.107 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.327 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.538 میلی گرم
فولات – 2 میکروگرم
ویتامین B12 – 0.51 میکروگرم
ویتامین E – 0.39 میلی گرم
ویتامین K – 2.1 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
 

             
نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!