تغذیه درمانی

جدول موادمعدنی و ویتامینهای گوشت و لبنیات


گوشت / پروتئین
پروتئین / فیبر مواد معدنی ویتامین ها
گوشت گاو شش اونس از چربی، گوشت گاو کاری، ملایم پخته شده حاوی ۴۹.۲ گرم پروتئین، ۵۰۵ کالری و ۳۲.۵۹ گرم چربی است. پتاسیم – ۳۹۳ میلی گرم
فسفر – ۲۹۶ میلی گرم
کلسیم – ۲۷ میلی گرم
منیزیم – ۳۲ میلی گرم
آهن – ۴.۱۱ میلی گرم
سدیم – ۸۰ میلی گرم
روی – ۱۱.۳۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۷ میلی گرم
مس – ۰.۱۶۸ میلی گرم
سلنیوم – ۴۵.۹ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۹۱ میلی گرم
نیاسین – ۶.۹۷۹ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۷۱ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۴۸۱ میلی گرم
فولات – ۱۵ میکروگرم
ویتامین B12 – ۳.۶۲ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۸۷ میلی گرم
ویتامین K – ۳.۱ میکروگرم
ویتامین D – ۱۴ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیرچدار یک فنجان پنیر چدار خرد شده شامل ۲۸.۱۴ گرم پروتئین، ۴۵۵ کالری و ۳۷.۴۵ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۱۱ میلی گرم
فسفر – ۵۷۹ میلی گرم
کلسیم – ۸۱۵ میلی گرم
منیزیم – ۳۲ میلی گرم
آهن – ۰.۷۷ میلی گرم
سدیم – ۷۰۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۱ میلی گرم
روی – ۳.۵۱ میلی گرم
مس – ۰.۳۵ میلی گرم
سلنیوم – ۱۵.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۳۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۴۲۴ میلی گرم
نیاسین – ۰.۰۹ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۴۶۷ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۸۴ میلی گرم
فولات – ۲۰ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۹۴ میکروگرم
ویتامین A – ۱۱۳۲ IU
ویتامین E – ۰.۳۳ میلی گرم
ویتامین K – ۳.۲ میکروگرم
ویتامین D – ۲۷ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیرکلبه چهار اونس از چربی ۲٪ پنیر کم شامل ۱۳.۳۷ گرم پروتئین، ۹۷ کالری و ۲.۷۷ گرم چربی است. پتاسیم – ۹۵ میلی گرم
فسفر – ۱۸۴ میلی گرم
کلسیم – ۱۰۳ میلی گرم
منیزیم – ۸ میلی گرم
آهن – ۰.۱۷ میلی گرم
سدیم – ۳۷۳ میلی گرم
روی – ۰.۴۶ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۴ میلی گرم
سلنیوم – ۱۱.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۲۴ میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۲۲ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۸۶ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۲۵ میلی گرم
فولات – ۱۱ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۵۱ میکروگرم
ویتامین A – ۸۴ IU
ویتامین E – ۰.۰۵ میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیر خامه ای سه اونس (۱ بسته کوچک) از پنیر خامه ای حاوی ۵.۰۴ گرم پروتئین، ۲۹۱ کالری و ۲۹.۱ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۱۷ میلی گرم
فسفر – ۹۰ میلی گرم
کلسیم – ۸۳ میلی گرم
منیزیم – ۸ میلی گرم
آهن – ۰.۳۲ میلی گرم
سدیم – ۲۷۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۰۹ میلی گرم
روی – ۰.۴۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۱۶ میلی گرم
سلنیوم – ۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۱۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۰۶ میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۲۳ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۴۸۴ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۳ میلی گرم
فولات – ۹ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۲۱ میکروگرم
ویتامین A – ۱۰۷۵ IU
ویتامین E – ۰.۵۵ میلی گرم
ویتامین K – ۲.۹ میکروگرم
ویتامین D – ۲۱ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سینه مرغ ۱۰۰ گرم سینه مرغ، با پوست حاوی ۲۹.۸۰ گرم پروتئین، ۱۹۷ کالری و ۷.۷۸ گرم چربی بوداده. پتاسیم – ۲۴۵ میلی گرم
فسفر – ۲۱۴ میلی گرم
کلسیم – ۱۴ میلی گرم
منیزیم – ۲۷ میلی گرم
آهن – ۱.۰۷ میلی گرم
سدیم – ۷۱ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۸ میلی گرم
روی – ۱.۰۲ میلی گرم
مس – ۰.۰۵ میلی گرم
سلنیوم – ۲۴.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۱۹ میلی گرم
نیاسین – ۱۲.۷۱ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۳۶ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۵۶ میلی گرم
فولات – ۴ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۳۲ میکروگرم
ویتامین A – ۹۳ IU
ویتامین E – ۰.۲۷ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۳ میکروگرم
ویتامین D – ۵ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
مرغ (گوشت تیره) ۱۰۰ گرم گوشت تیره، بوداده با پوست حاوی ۲۵.۹۷ گرم پروتئین، ۲۵۳ کالری و ۱۵.۷۸ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۲۰ میلی گرم
فسفر – ۱۶۸ میلی گرم
کلسیم – ۱۵ میلی گرم
منیزیم – ۲۲ میلی گرم
آهن – ۱.۳۶ میلی گرم
سدیم – ۸۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲۱ میلی گرم
روی – ۲.۴۹ میلی گرم
مس – ۰.۰۷۷ میلی گرم
سلنیوم – ۲۰.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۱ میلی گرم
نیاسین – ۶.۳۵۹ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۱۱ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۱ میلی گرم
فولات – ۷ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۲۹ میکروگرم
ویتامین A – ۲۰۱ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
شیرگاو یک فنجان شیر کامل (بدون اضافه ویتامین A & D) شامل ۷.۶۹ گرم پروتئین و ۱۴۹ کالری است. پتاسیم – ۳۲۲ میلی گرم
فسفر – ۲۰۵ میلی گرم
کلسیم – ۲۷۶ میلی گرم
منیزیم – ۲۴ میلی گرم
آهن – ۰.۰۷ میلی گرم
سدیم – ۱۰۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱ میلی گرم
روی – ۰.۹ میلی گرم
مس – ۰.۰۶۱ میلی گرم
سلنیوم – ۹ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۱۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۴۱۲ میلی گرم
نیاسین – ۰.۲۱۷ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۱ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۸۸ میلی گرم
فولات – ۱۲ میکروگرم
ویتامین B12 – ۱.۱ میکروگرم
ویتامین A – ۳۹۵ IU
ویتامین E – ۰.۱۷ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۷ میکروگرم
ویتامین D – ۵ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کرم – نصف و نیمه یک اونس مایع از نصف و نیم (برابر با ۲ واحد ظرف فردی) شامل ۰.۸۹ گرم پروتئین، ۳۹ کالری و ۳.۴۷ گرم چربی است. پتاسیم – ۳۹ میلی گرم
فسفر – ۲۹ میلی گرم
کلسیم – ۳۲ میلی گرم
منیزیم – ۳ میلی گرم در
آهن – ۰.۰۲ میلی گرم
سدیم – ۱۲ میلی گرم
روی – ۰.۱۵ میلی گرم
مس – ۰.۰۰۳ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۰.۳ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۱۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۴۵ میلی گرم
نیاسین – ۰.۰۲۴ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۸۷ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۱۲ میلی گرم
فولات – ۱ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۱ میکروگرم
ویتامین A – ۱۰۷ IU
ویتامین E – ۰.۱ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۴ میکروگرم
ویتامین D – ۲ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کرم – سنگین Whipping در کرم یک اونس مایع کرم شلاق سنگین با بدون شکر اضافه شده شامل ۰.۶۱ گرم پروتئین، ۱۰۳ کالری و ۱۱.۰۳ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۲ میلی گرم
فسفر – ۱۸ میلی گرم
کلسیم – ۱۹ میلی گرم
منیزیم – ۲ میلی گرم
آهن – ۰.۰۱ میلی گرم
سدیم – ۱۱ میلی گرم
روی – ۰.۰۷ میلی گرم
مس – ۰.۰۰۲ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۰.۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۰۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۳ میلی گرم
نیاسین – ۰ .. ۱۲ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۷۶ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۰۸ میلی گرم
فولات – ۱ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۰۵ میکروگرم
ویتامین A – ۴۳۸ IU
ویتامین E – ۰.۳۲ میلی گرم
ویتامین K – ۱ میکروگرم
ویتامین D – ۸ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تخم مرغ دو تخم مرغ نیمرو، بدون نمک اضافه شده شامل ۱۳.۵۳ گرم پروتئین، ۲۰۴ کالری و ۱۴.۹ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۶۸ میلی گرم
فسفر – ۲۰۷ میلی گرم
کلسیم – ۸۷ میلی گرم
منیزیم – ۱۵ میلی گرم
آهن – ۱.۴۶ میلی گرم
سدیم – ۳۴۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲۷ میلی گرم
روی – ۱.۲۲ میلی گرم
مس – ۰.۰۱۷ میلی گرم
سلنیوم – ۲۷.۴ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۰.۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶۳ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۵۳۳ میلی گرم
نیاسین – ۰.۰۹۶ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۲۲۹ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۴۴ میلی گرم
فولات – ۳۷ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۹۴ میکروگرم
ویتامین A – ۶۴۲ IU
ویتامین E – ۱.۳۳ میلی گرم
ویتامین K – ۴.۹ میکروگرم
ویتامین D – ۵۹ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – آنچوی یک اونس از ماهی کولی بدون استخوان، کنسرو شده در روغن و خشک حاوی ۸.۱۹ گرم پروتئین، ۶۰ کالری و ۲.۷۵ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۵۴ میلی گرم
فسفر – ۷۱ میلی گرم
کلسیم – ۶۶ میلی گرم
منیزیم – ۲۰ میلی گرم
آهن – ۱.۳۱ میلی گرم
سدیم – ۱۰۴۰ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲۸ میلی گرم
روی – ۰.۶۹ میلی گرم
مس – ۰.۰۹۶ میلی گرم
سلنیوم – ۱۹.۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۰۳ میلی گرم
نیاسین – ۵.۶۴۳ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۵۸ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۵۸ میلی گرم
فولات – ۴ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۲۵ میکروگرم
ویتامین A – ۱۱ IU
ویتامین E – ۰.۹۴ میلی گرم
ویتامین K – ۳.۴ میکروگرم
ویتامین D – ۲۰ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – خاویار یک اونس از خاویار، سیاه و سفید و یا قرمز حاوی ۶.۹۷ گرم پروتئین، ۷۱ کالری و ۵.۰۷ گرم چربی است. پتاسیم – ۵۱ میلی گرم
فسفر – ۱۰۱ میلی گرم
کلسیم – ۷۸ میلی گرم
منیزیم – ۸۵ میلی گرم
آهن – ۳.۳۷ میلی گرم
سدیم – ۴۲۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۴ میلی گرم
روی – ۰.۲۷ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۱ میلی گرم
سلنیوم – ۱۸.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۵۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۷۶ میلی گرم
نیاسین – ۰.۰۳۴ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۹۲ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۹۱ میلی گرم
فولات – ۱۴ میکروگرم
ویتامین B12 – ۵.۶۷ میکروگرم
ویتامین A – ۲۵۷ IU
ویتامین E – ۰.۵۴ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۲ میکروگرم
ویتامین D – ۳۳ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ماهی ۱۰۰ گرم ماهی روغن پخته شده با حرارت خشک شامل ۲۲.۸۳ گرم پروتئین، ۱۰۵ کالری و ۰.۸۶ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۴۴ میلی گرم
فسفر – ۱۳۸ میلی گرم
کلسیم – ۱۴ میلی گرم
منیزیم – ۴۲ میلی گرم
آهن – ۰.۴۹ میلی گرم
سدیم – ۷۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲ میلی گرم
روی – ۰.۵۸ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۶ میلی گرم
سلنیوم – ۳۷.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۱ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۸۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۷۹ میلی گرم
نیاسین – ۲.۵۱۳ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۸ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۲۸۳ میلی گرم
فولات – ۸ میکروگرم
ویتامین B12 – ۱.۰۵ میکروگرم
ویتامین A – ۴۷ IU
ویتامین E – ۰.۸۱ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۱ میکروگرم
ویتامین D – ۴۶ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – شاه ماهی ۱۰۰ گرم شاه ماهی پخته شده با حرارت خشک، شامل ۲۳.۰۳ گرم پروتئین، ۲۰۳ کالری و ۱۱.۵۹ گرم چربی است. پتاسیم – ۴۱۹ میلی گرم
فسفر – ۳۰۳ میلی گرم
کلسیم – ۷۴ میلی گرم
منیزیم – ۴۱ میلی گرم
آهن – ۱.۴۱ میلی گرم
سدیم – ۱۱۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۴ میلی گرم
روی – ۱.۲۷ میلی گرم
مس – ۰.۱۱۸ میلی گرم
سلنیوم – ۴۶.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۰.۷ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۱۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۲۹ میلی گرم
نیاسین – ۴.۱۲۴ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۷۴ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۴۸ میلی گرم
فولات – ۱۲ میکروگرم
ویتامین B12 – ۱۳.۱۴ میکروگرم
ویتامین A – ۱۲۰ IU
ویتامین E – ۱.۳۷ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۱ میکروگرم
ویتامین D – ۲۱۴ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – سوف ۱۰۰ گرم از قرار گرفتن پخته شده با حرارت خشک، شامل ۲۴.۸۶ گرم پروتئین، ۱۱۷ کالری و ۱.۱۸ گرم چربی است. پتاسیم – ۳۴۴ میلی گرم
فسفر – ۲۵۷ میلی گرم
کلسیم – ۱۰۲ میلی گرم
منیزیم – ۳۸ میلی گرم
آهن – ۱.۱۶ میلی گرم
سدیم – ۷۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۹ میلی گرم
روی – ۱.۴۳ میلی گرم
مس – ۰.۱۹۲ میلی گرم
سلنیوم – ۱۶.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۱.۷ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۲ میلی گرم
نیاسین – ۱.۹ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۸۷ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۴ میلی گرم
فولات – ۶ میکروگرم
ویتامین B12 – ۲.۲ میکروگرم
ویتامین A – ۳۲ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – پولاک ۱۰۰ گرم پولاک اقیانوس اطلس پخته شده با حرارت خشک، شامل ۲۴.۹۲ گرم پروتئین، ۱۱۸ کالری و ۱.۲۶ گرم چربی است. پتاسیم – ۴۵۶ میلی گرم
فسفر – ۲۸۳ میلی گرم
کلسیم – ۷۷ میلی گرم
منیزیم – ۸۶ میلی گرم
آهن – ۰.۵۹ میلی گرم
سدیم – ۱۱۰ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۹ میلی گرم
روی – ۰.۶ میلی گرم
مس – ۰.۰۶۴ میلی گرم
سلنیوم – ۴۶.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۵۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۲۵ میلی گرم
نیاسین – ۳.۹۸۳ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۴۱۳ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۳۱ میلی گرم
فولات – ۳ میکروگرم
ویتامین B12 – ۳.۶۸ میکروگرم
ویتامین A – ۴۰ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ماهی قزل آلا ۱۰۰ گرم وحشی، ماهی آزاد اقیانوس اطلس پخته شده با حرارت خشک، شامل ۲۵.۴۴ گرم پروتئین، ۱۸۲ کالری و ۸.۱۳ گرم چربی است. پتاسیم – ۶۲۸ میلی گرم
فسفر – ۲۵۶ میلی گرم
کلسیم – ۱۵ میلی گرم
منیزیم – ۳۷ میلی گرم
آهن – ۱.۰۳ میلی گرم
سدیم – ۵۶ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲۱ میلی گرم
روی – ۰.۸۲ میلی گرم
مس – ۰.۳۲۱ میلی گرم
سلنیوم – ۴۶.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۲۷۵ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۴۸۷ میلی گرم
نیاسین – ۱۰.۰۷۷ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۹۲ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۹۴۴ میلی گرم
فولات – ۲۹ میکروگرم
ویتامین B12 – ۳.۰۵ میکروگرم
ویتامین A – ۴۴ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ساردین ۱۰۰ گرم ساردین اقیانوس اطلس، کنسرو شده در روغن، مواد جامد با استخوان خشک، شامل ۲۴.۶۲ گرم پروتئین، ۲۰۸ کالری و ۱۱.۴۵ گرم چربی است. پتاسیم – ۳۹۷ میلی گرم
فسفر – ۴۹۰ میلی گرم
کلسیم – ۳۸۲ میلی گرم
منیزیم – ۳۹ میلی گرم
آهن – ۲.۹۲ میلی گرم
سدیم – ۵۰۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۰۸ میلی گرم
روی – ۱.۳۱ میلی گرم
مس – ۰.۱۸۶ میلی گرم
سلنیوم – ۵۲.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۲۷ میلی گرم
نیاسین – ۵.۲۴۵ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۶۴ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۶۷ میلی گرم
فولات – ۱۰ میکروگرم
ویتامین B12 – ۸.۹۴ میکروگرم
ویتامین A – ۱۰۸ IU
ویتامین E – ۲.۰۴ میلی گرم
ویتامین D – ۱۹۳ IU
ویتامین K – ۲.۶ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماهی – ماهی تن ۱۰۰ گرم ماهی تن باله آبی، پخته شده با حرارت خشک، شامل ۲۹.۹۱ گرم پروتئین، ۱۸۴ کالری و ۶.۲۸ گرم چربی است. پتاسیم – ۳۲۳ میلی گرم
فسفر – ۳۲۶ میلی گرم
کلسیم – ۱۰ میلی گرم
منیزیم – ۶۴ میلی گرم
آهن – ۱.۳۱ میلی گرم
سدیم – ۵۰ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲ میلی گرم
روی – ۰.۷۷ میلی گرم
مس – ۰.۱۱ میلی گرم
سلنیوم ۴۶.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۲۷۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۳۰۶ میلی گرم
نیاسین – ۱۰.۵۴ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۳۷ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۵۲۵ میلی گرم
فولات – ۲ میکروگرم
ویتامین B12 – ۱۰.۸۸ میکروگرم
ویتامین A – ۲۵۲۰ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
شیر بز یک فنجان شیر بز حاوی ۸.۶۹ گرم پروتئین، ۱۶۸ کالری و ۱۰.۱ گرم چربی است. پتاسیم – ۴۹۸ میلی گرم
فسفر – ۲۷۱ میلی گرم
کلسیم – ۳۲۷ میلی گرم
منیزیم – ۳۴ میلی گرم
آهن – ۰.۱۲ میلی گرم
سدیم – ۱۲۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۴۴ میلی گرم
روی – ۰.۷۳ میلی گرم
مس – ۰.۱۱۲ میلی گرم
سلنیوم – ۳.۴ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۳.۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۱۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۳۳۷ میلی گرم
نیاسین – ۰.۶۷۶ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۷۵۶ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۱۲ میلی گرم
فولات – ۲ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۱۷ میکروگرم
ویتامین A – ۴۸۳ IU
ویتامین E – ۰.۱۷ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۷ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پنیر بز ۱۰۰ گرم پنیر بز semisoft، شامل ۲۱.۵۸ گرم پروتئین، ۳۶۴ کالری و ۲۹.۸۴ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۵۸ میلی گرم
فسفر – ۳۷۵ میلی گرم
کلسیم – ۲۹۸ میلی گرم
منیزیم – ۲۹ میلی گرم
آهن – ۱.۶۲ میلی گرم
سدیم – ۵۱۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۹۳ میلی گرم
روی – ۰.۶۶ میلی گرم
مس – ۰.۵۶۴ میلی گرم
سلنیوم – ۳.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۷۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۶۷۶ میلی گرم
نیاسین – ۱.۱۴۸ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۹ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۶ میلی گرم
فولات – ۲ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۲۲ میکروگرم
ویتامین A – ۱۴۶۴ IU
ویتامین D – ۲۲ IU
ویتامین E – ۰.۲۶ میلی گرم
ویتامین K – ۲.۵ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بره ۱۰۰ گرم از شانه گوسفند، بو، شامل ۲۲.۵۱ گرم پروتئین، ۲۷۶ کالری و ۲۲.۵۱ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۵۱ میلی گرم
فسفر – ۱۸۴ میلی گرم
کلسیم – ۲۰ میلی گرم
منیزیم – ۲۳ میلی گرم
آهن – ۱.۹۷ میلی گرم
سدیم – ۶۶ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲۲ میلی گرم
روی – ۵.۲۳ میلی گرم
مس – ۰.۱۰۸ میلی گرم
سلنیوم – ۲۶.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۹ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۴ میلی گرم
نیاسین – ۶.۱۵ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۷ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۳ میلی گرم
فولات – ۲۱ میکروگرم
ویتامین B12 – ۲.۶۴ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۱۴ میلی گرم
ویتامین K – ۴.۶ میکروگرم
ویتامین D – ۲ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
دانه سویا – دانه بوداده ۱۰۰ گرم از دانه های سویا بو داده، با نمک، شامل ۳۵.۲۲ گرم پروتئین، ۴۷۱ کالری، ۲۵.۴ گرم چربی و ۱۷.۷ گرم فیبر. پتاسیم – ۱۴۷۰ میلی گرم
فسفر – ۳۶۳ میلی گرم
کلسیم – ۱۳۸ میلی گرم
منیزیم – ۱۴۵ میلی گرم
آهن – ۳.۹ میلی گرم
سدیم – ۴ میلی گرم
منگنز – ۲.۱۵۸ میلی گرم
روی – ۳.۱۴ میلی گرم
مس – ۰.۸۲۸ میلی گرم
سلنیوم – ۱۹.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۲.۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۴۵ میلی گرم
نیاسین – ۱.۴۱ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۴۵۳ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۲۰۸ میلی گرم
فولات – ۲۱۱ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سویا شیر یک فنجان اصلی، unfortified این شیر سویا دارای ۷.۹۵ گرم پروتئین، ۱۳۱ کالری، ۴.۲۵ گرم چربی و ۱.۵ گرم فیبر. پتاسیم – ۲۸۷ میلی گرم
فسفر – ۱۲۶ میلی گرم
کلسیم – ۶۱ میلی گرم
منیزیم – ۶۱ میلی گرم
آهن – ۱.۵۶ میلی گرم
سدیم – ۱۲۴ میلی گرم
منگنز – ۰.۵۴۲ میلی گرم
روی – ۰.۲۹ میلی گرم
مس – ۰.۳۱۱ میلی گرم
سلنیوم – ۱۱.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۴۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۶۸ میلی گرم
نیاسین – ۱.۲۴۷ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۰۶ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۸۷ میلی گرم
فولات – ۴۴ میکروگرم
ویتامین A – ۷ IU
ویتامین E – ۰.۲۷ میلی گرم
ویتامین K – ۷.۳ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سینه بوقلمون ۱۰۰ گرم کباب بوقلمون پستان شامل ۲۸.۷۱ گرم پروتئین، ۱۸۹ کالری و ۷.۴۱ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۸۸ میلی گرم
فسفر – ۲۱۰ میلی گرم
کلسیم – ۲۱ میلی گرم
منیزیم – ۲۷ میلی گرم
آهن – ۱.۴ میلی گرم
سدیم – ۶۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲ میلی گرم
روی – ۲.۰۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۴۷ میلی گرم
سلنیوم – ۲۹.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۵۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۳۱ میلی گرم
نیاسین – ۶.۳۶۵ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۶۳۴ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۴۸ میلی گرم
فولات – ۶ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۳۶ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت گوساله ۱۰۰ گرم از حبه گوشت گوساله ملایم پخته شده شامل ۳۴.۹۴ گرم پروتئین، ۱۸۸ کالری و ۴.۳۱ گرم چربی است. پتاسیم – ۳۴۲ میلی گرم
فسفر – ۲۳۹ میلی گرم
کلسیم – ۲۹ میلی گرم
منیزیم – ۲۸ میلی گرم
آهن – ۱.۴۴ میلی گرم
سدیم – ۹۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۴ میلی گرم
روی – ۶.۰۱ میلی گرم
مس – ۰.۱۵۳ میلی گرم
سلنیوم – ۱۵.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۴ میلی گرم
نیاسین – ۸.۳ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۱۹ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۸ میلی گرم
فولات – ۱۶ میکروگرم
ویتامین B12 – ۱.۶۷ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۴۵ میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماست یک فنجان ساده، تمام ماست و شیر حاوی ۸.۵ گرم پروتئین، ۱۴۹ کالری و ۷.۹۶ گرم چربی است. پتاسیم – ۳۸۰ میلی گرم
فسفر – ۲۳۳ میلی گرم
کلسیم – ۲۹۶ میلی گرم
منیزیم – ۲۹ میلی گرم
آهن – ۰.۱۲ میلی گرم
سدیم – ۱۱۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱ میلی گرم
روی – ۱.۴۵ میلی گرم
مس – ۰.۰۲۲ میلی گرم
سلنیوم – ۵.۴ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۱.۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۷۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۳۴۸ میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۸۴ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۵۳ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۷۸ میلی گرم
فولات – ۱۷ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۹۱ میکروگرم
ویتامین A – ۲۴۳ IU
ویتامین E – ۰.۱۵ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۵ میکروگرم
ویتامین D – ۵ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
خامه ترش ۱۰۰ گرم خامه ترش حاوی ۲.۰۷ گرم پروتئین، ۱۹۳ کالری و ۱۹.۷۳ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۴۱ میلی گرم
فسفر – ۱۱۵ میلی گرم
کلسیم – ۱۱۰ میلی گرم
منیزیم – ۱۰ میلی گرم
آهن – ۰.۱۷ میلی گرم
سدیم – ۸۰ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۱ میلی گرم
روی – ۰.۳۸ میلی گرم
مس – ۰.۰۱۹ میلی گرم
سلنیوم – ۲.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۰.۹ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۳۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۷۲ میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۰۹ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۳۳۶ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۵۷ میلی گرم
فولات – ۷ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۲۸ میکروگرم
ویتامین A – ۶۲۳ IU
ویتامین E – ۰.۴۴ میلی گرم
ویتامین K – ۱.۸ میکروگرم
ویتامین D – ۱۴ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ران بوقلمون ۱۰۰ گرم از پا بوقلمون بریان شامل ۲۷.۸۷ گرم پروتئین، ۲۰۸ کالری و ۹.۸۲ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۸۰ میلی گرم
فسفر – ۱۹۹ میلی گرم
کلسیم – ۳۲ میلی گرم
منیزیم – ۲۳ میلی گرم
آهن ۲.۳ میلی گرم
سدیم – ۷۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۲۳ میلی گرم
روی – ۴.۲۷ میلی گرم
مس – ۰.۱۵۴ میلی گرم
سلنیوم – ۳۷.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۴۱ میلی گرم
نیاسین – ۳.۵۶۱ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۲۰۵ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۳ میلی گرم
فولات – ۹ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۳۶ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۶۲ میلی گرم
ویتامین K – ۴.۱ میکروگرم
ویتامین D – ۴ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ماست کم چرب یک فنجان ساده، کم چرب، ماست حاوی ۱۲.۸۶ گرم پروتئین، ۱۵۴ کالری و ۳.۸ گرم چربی است. پتاسیم – ۵۷۳ میلی گرم
فسفر – ۳۵۳ میلی گرم
کلسیم – ۴۴۸ میلی گرم
منیزیم – ۴۲ میلی گرم
آهن – ۰.۲ میلی گرم
سدیم – ۱۷۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱ میلی گرم
روی – ۲.۱۸ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۲ میلی گرم
سلنیوم – ۸.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – ۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۰۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۵۲۴ میلی گرم
نیاسین – ۰.۲۷۹ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۴۴۸ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۲ میلی گرم
فولات – ۲۷ میکروگرم
ویتامین B12 – ۱.۳۷ میکروگرم
ویتامین A – ۱۲۵ IU
ویتامین E – ۰.۰۷ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۵ میکروگرم
ویتامین D – ۲ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هات داگ بوقلمون (۴۵ گرم) حاوی ۵.۵ گرم پروتئین، ۱۰۰ کالری و ۷.۷۸ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۷۶ میلی گرم
فسفر – ۷۷ میلی گرم
کلسیم – ۶۷ میلی گرم
منیزیم – ۶ میلی گرم
آهن – ۰.۶۶ میلی گرم
سدیم – ۴۸۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۵ میلی گرم
روی – ۰.۸۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۲ میلی گرم
سلنیوم – ۶.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۱۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۸۱ میلی گرم
نیاسین – ۱.۶۵۶ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۵۲ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۶۴ میلی گرم
فولات – ۴ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۳۷ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۲۸ میلی گرم
ویتامین D – ۱۰ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت اردک
کباب شده
۱۰۰ گرم گوشت اردک کباب شده شامل ۱۸.۹۹ گرم پروتئین، ۳۳۷ کالری و ۲۸.۳۵ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۰۴ میلی گرم
فسفر – ۱۵۶ میلی گرم
کلسیم – ۱۱ میلی گرم
منیزیم – ۱۶ میلی گرم
آهن – ۲.۷ میلی گرم
سدیم – ۵۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۹ میلی گرم
روی – ۱.۸۶ میلی گرم
مس – ۰.۲۲۷ میلی گرم
سلنیوم ۲۰ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۷۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۶۹ میلی گرم
نیاسین – ۴.۸۲۵ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۰۹۸ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۱۸ میلی گرم
فولات – ۶ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۳ میکروگرم
ویتامین A – ۲۱۰ IU
ویتامین E – ۰.۷ میلی گرم
ویتامین K – ۵.۱ میکروگرم
ویتامین D – ۳ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
همبرگر یکی ۹۰٪ لاغر پتی گوشت گاو (۸۲ گرم) کبابی شامل ۲۱.۴۱ گرم گرم پروتئین، ۱۷۸ کالری و ۹.۶۲ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۷۳ میلی گرم
فسفر – ۱۶۶ میلی گرم
کلسیم – ۱۱ میلی گرم
منیزیم – ۱۸ میلی گرم
آهن – ۲.۲۲ میلی گرم
سدیم – ۵۶ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۱ میلی گرم
روی – ۵.۲۲ میلی گرم
مس – ۰.۰۷۵ میلی گرم
سلنیوم – ۱۷.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۳۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۴۳ میلی گرم
نیاسین – ۴.۶۴ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۵۳۲ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۲۶ میلی گرم
فولات – ۷ میکروگرم
ویتامین B12 – ۲.۱ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۳۴ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۹ میکروگرم
ویتامین D – ۶ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سوسیس گوشت
گوساله
۱۰۰ گرم سوسیس گوشت گوساله تازه، پخته شده شامل ۱۸.۲۱ گرم پروتئین، ۳۳۲ کالری و ۲۷.۹۸ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۵۸ میلی گرم
فسفر – ۱۴۱ میلی گرم
کلسیم – ۱۱ میلی گرم
منیزیم – ۱۴ میلی گرم
آهن – ۱.۵۷ میلی گرم
سدیم – ۶۵۲ میلی گرم
روی – ۴.۳۸ میلی گرم
مس – ۰.۰۶۹ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۵ میلی گرم
نیاسین – ۳.۶ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۵۱۵ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۱۳ میلی گرم
فولات – ۳ میکروگرم
ویتامین B12 – ۲.۰۱ میکروگرم
ویتامین A – ۸۱ IU
ویتامین E – ۰.۲۴ میلی گرم
ویتامین K – ۱.۱ میکروگرم
ویتامین D – ۱۸ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت گاو نمک سود شده  Beef jerky   Beef jerky  حاوی ۹.۴۱ گرم پروتئین، ۱۱۵ کالری، ۰.۵ گرم فیبر و ۷.۲۶ گرم چربی است. پتاسیم – ۱۶۹ میلی گرم
فسفر – ۱۱۵ میلی گرم
کلسیم – ۶ میلی گرم
منیزیم – ۱۴ میلی گرم
آهن – ۱.۵۴ میلی گرم
سدیم – ۶۲۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۳۱ میلی گرم
روی – ۲.۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۶۴ میلی گرم
سلنیوم – ۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۴ میلی گرم
نیاسین – ۰.۴۹۱ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۴۶ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۵۱ میلی گرم
فولات – ۳۸ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۲۸ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۱۴ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۷ میکروگرم
ویتامین D – ۳ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هات داگ گوشت
گاو
 (45 گرم) حاوی ۵.۰۶ گرم پروتئین، ۱۴۸ کالری و ۱۳.۳۱ گرم چربی است. پتاسیم – ۷۰ میلی گرم
فسفر – ۷۲ میلی گرم
کلسیم – ۶ میلی گرم
منیزیم – ۶ میلی گرم
آهن – ۰.۶۸ میلی گرم
سدیم – ۵۱۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۳۷ میلی گرم
روی – ۱.۱۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۸۳ میلی گرم
سلنیوم ۳.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۱۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۶۶ میلی گرم
نیاسین – ۱.۰۶۷ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۱ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۰۴ میلی گرم
فولات – ۲ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۷۷ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۰۹ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۸ میکروگرم
ویتامین D – ۱۶ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوشت بوقلمون ۲۲.۴۴ گرم پروتئین، ۱۹۳ کالری و ۱۰.۷۸ گرم چربی است. پتاسیم – ۲۲۱ میلی گرم
فسفر – ۱۶۱ میلی گرم
کلسیم – ۲۰ میلی گرم
منیزیم – ۲۰ میلی گرم
آهن – ۱.۵۸ میلی گرم
سدیم – ۸۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۶ میلی گرم
روی – ۲.۳۵ میلی گرم
مس – ۰.۰۷۴ میلی گرم
سلنیوم – ۳۰.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۳۸ میلی گرم
نیاسین – ۳.۹۵۲ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۶۶۷ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۳۲ میلی گرم
فولات – ۶ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۲۷ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۲۸ میلی گرم
ویتامین K – ۰.۷ میکروگرم
ویتامین D – ۷ IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
مرغ ۱۰۰ گرم پخته شده مرغ زمین شامل ۲۳.۲۸ گرم پروتئین، ۱۸۹ کالری و ۱۰.۹۲ گرم چربی است. پتاسیم – ۶۷۷ میلی گرم
فسفر – ۲۳۴ میلی گرم
کلسیم – ۸ میلی گرم
منیزیم – ۲۸ میلی گرم
آهن – ۰.۹۳ میلی گرم
سدیم – ۷۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۶ میلی گرم
روی – ۱.۹۲ میلی گرم
مس – ۰.۰۶۲ میلی گرم
سلنیوم – ۱۴.۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار بسیار کم از مواد معدنی دیگر.
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۲۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۳۰۲ میلی گرم
نیاسین – ۷.۱۰۷ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۳۲۷ میلی گرم
ویتامین B6 – ۰.۵۳۸ میلی گرم
فولات – ۲ میکروگرم
ویتامین B12 – ۰.۵۱ میکروگرم
ویتامین E – ۰.۳۹ میلی گرم
ویتامین K – ۲.۱ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
 

             
نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!