خواص گیاهان دارویی

فهرست افبایی گیاهان(ج)

جاجوش…………………….جاو شیر

جاجهروان………………….شیطرنج

جاروب معده…………………اسفناج

جاروجور……………………..خرزهره

جازکون………………………بسپاسه

جاصا…………………………آلو بخارا

جامع اللحم………………گل گندم

جاندبیل………………………..لبلاب

جاورس………………………….ذرت

جاورس…………………………..ارزن

جاوشی……………………….جاوشیر

جاوی…………………………زعفران

جبن…………………………..خرزهره

جبن………………………………..پنیر

جبین…………………………خرزهره

جح…………………………….مامیران

جرانیون……………شمعدانی معطر

جرجر……………………………..باقلا

جبرجیریستانی………………شاهی

جرجیر بیانی…………..بولاغ اوتی

جرجیر مصری………………ترمس

جرجیل……………………….زنجبیل

جرچیر………………………..زنجبیل

جرهل…………………………..اسفند

جزکوله…………………………خاس

جزء اعظم………………….شاهدانه

جزر………………………………هویج

جزرالبقر…………………………..گلپر

جزربری………………………شقاقل

جزربری………………………..زردک

جزمازج…………………….گزانگبین

جساد………………………….زعفران

جسارا…………………….تمر هندی

جسمی……………………………زوفا

جعده………………….مریم نخودی

جعده القنا……………..پر سیاوشان

جغرات…………………………ماست

جقوطه………………………شوکران

جگر دارو………………………غافث

جگری………………………..ریواس

جگن………………………………سعد

جلجلان……………………….گشنیز

جلجلان………………………..کنجد

جلجلان…………………..خشخاش

جلجلان حبشی…………….گشنیز

جلغطیط…………………………دروغ

جلنار………………………………گلنار

جلنجبین………………………گلقنده

جلوجا………………………..جاو شیر

جلوز……………………………فندوق

جم اسفرم……………………..لبلاب

جمر……………………….تمر هندی

جمس کشک……………..مارچوبه

جمشیدکش……………………بلادر

جمیدون……………………..شاهتره

جمیل…………………..توت فرنگی

جناح الشر……………………حرشف

جناح رومی………..زنجبیل شامی

جنتوریه سطوماغا(کبیر).گل گندم

جنتیای زرد………………….جنتیانا

جنجل……………………….مارچوبه

جند………………………………شنگ

جندل…………………………….کنگر

جنسه…………………..جین سینگ

جینسینگ…………….جین سینگ

جنطی………………………….جنتیانا

جنطیانا………………………..جنتیانا

جو آتشی…………………………..جو

جوار……………………………….ارزن

جواری……………………………ذرت

جواشیر……………………….جاوشیر

جوانا…………………………..خارشتر

جوانی……………………………زنیان

جو پیغمبری…………………یولاف

جوتری………………………..جوزبوآ

جوح…………………………..هندوانه

جودار…………………………..چاودار

جوداش………………………بید گیاه

جودر……………………………چاودار

جودره…………………………..چاودار

جو دوسر………………………یولاف

جوز……………………………….گردو

جوزآرمانیوس………………مخلصه

جوزالابهل………………………ابهل

جوزالطیب…………………….جوزبوآ

جوزالطیب…………………..بسپاسه

جوزالمزج……………………..کاکنج

جوزجندم………………….گل گندم

جوزماثا………………………….تاتوره

جوزماثم………………………..تاتوره

جوزمقاتل……………………..تاتوره

جوزه…………………………….تاتوره

جوز هندی…………………..نارگیل

جزویا…………………………..جوزبوآ

جول…………………………..مخلصه

جو معمولی………………………..جو

جوواشور……………………..جاوشیر

جوهر……………………………..چنار

جوی رومی……………………..ذرت

جیز……………………….کوله خاس

جیل دارو……………………سرخس

جیمدورن…………………….شاهتره جین سیان……………جین سینگ

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!