خانه / خواص گیاهان دارویی / اسامی دیگر گیاهان گروه(ف)

اسامی دیگر گیاهان گروه(ف)

فابش…………………………….باقلا

فارا……………………………قراقروط

فاروق…………………………….کتان

فاصولیه………………………….لوبیا

فاط………………………………جدوار

فاطویل………………………….فوفل

فاعیس…………………..مرزنجوش

فاغیه……………………………….حنا

فافش…………………………..خربزه

فافوز…………………………بومادران

فالینوس……………………..شاهتره

فاوانیا…………………….عود صلیب

فجل………………………………ترب

فخریون……………..(گیاه)پای خر

فراسیان……………………کف دریا

فراسین…………………….فراسیون

فراکتوس……………………….انجیر

فربانیون………….بابونه گاو چشم

فربیون……………………….فرفیون

فرح الارض……………..سورنجان

فرز………………………توت فرنگی

فرس العجو……………..خارخسک

فرسبی………………………….جدوار

فرسق……………………………..هلو

فرسک…………………………….هلو

فرشه……………………………..آغوز

فرصاد…………………………….توت

فرصیون……………………..فرفیون

فرضخ……………………………خرفه

فرفر…………………..(گیاه)پای خر

فرفه……………………………..خرفه

فرقهن…………………………..خرفه

فرفیر…………………..بنفشه ایرانی

فرفینه…………………………..خرفه

فرو…………………………………آهن

فرومان………………………….گندم

فریض…………………………..انجره

فریقا……………………………….لوبیا

فریقه………………………….شنبلیله

فستق…………………………….پسته

فسیلون……………………….اسفرزه

فضه……………………………….نقره

فطر……………………قارچ خوراکی

فطرالسالیون………………..جعفری

فطراسالیون………………….کرفس

فطریس……………………..سرخس

فعیلاسوس…………….بخور مریم

فقمیص………………………شاهتره

فقور………………………………خرما

فک…………………………بیدخشت

فکول…………………………نشاسته

فکولا…………………………نشاسته

فل……………………………………به

فلار…………………………….چوبک

فلجون……………………….سرخس

فلجیقن……………………سورنجان

فلیحیقژ……………………سورنجان

فلفل اسود………………فلفل سیاه

فلفل الشام………………….مخلصه

فلفل بری……………..پنج انگشت

فلفل بیابانی…………..پنج انگشت

فلفل جاوه……………..کبابه چینی

فلفل دراز………………کبابه چینی

فلفل دراز……………………دارفلفل

فلفل قرمز آمریکایی……..پاپریکا

فلفل کوهی…………..پنج انگشت

فلفل هندی…………….فلفل سیاه

فلک تار…………………….شاهدانه

فلمشکا…………………فرنجمشک

فلومس………………………..بوصیر

فلوموس………………………….خیار

فله…………………………………آغوز

فلیحا………………………………پونه

فلیساطس……………………..وسمه

فلیه………………………………..پونه

فمولو………………………….زنجبیل

فنا……………………………تاجریزی

فنجیون………………(گیاه)پای خر

فنطافلون………………پنج انگشت

فنک……………………………حنظل

فنوویل…………………………رازیانه

فوزخ……………………………لبلاب

فودنج……………………………..پونه

فوربون……………………..عاقرقرحا

فورفور………………..سبوس گندم

فوسیرمیون…………………..بلسان

قوطر………………………………تربد

فوطینوس……………………….گلنار

فوفیمنون………………صمغ عربی

فوکا…………………………بیدخشت

فول……………………………….باقلا

فول طامون……………………شوید

فول مویه………………………سویا

فولو…………………………….حنظل

فوم…………………………………سیر

فومنی…………………………خرمالو

فوه……………………………..روناس

فوه الصباغین……………….روناس

فوه الصبغ……………………روناس

فوهد……………………………شراب

فیاوفرنوس……………………رازیانه

فیتارس…………………………..سعد

فیجارس…………………………ارزن

فیجن…………………………..سداب

فیدماس………………………..شراب

فیقراطیون……………………غنصل

فیکوس…………………………انجیر

فیناروس…………………………سعد

فینقون…………………………سرکه

فیوفلا……………………بخور مریم

فهیج……………………………شراب

0

حمايت از ما

حمايت از ما


اگر اين وب سايت به شما کمک کرد ميتوانيد ما را مهمان يک فنجان قهوه کنيد
ساعتهاي زيادي صرف طراحي ، ترجمه و انتشار مطالب شده است. هزينه هاي زماني و ريالي براي هاستينگ داده شده است و ما نيز اسپانسري جز شما نداريم!

پيشاپيش از حمايت شما سپاسگزارم

تومان
×
يک فنجان قهوه مهمان شما!
اگر از اين نوشته لذت برديد براي رفع خستگي ما ، يک فنجان قهوه مهمانمان کنيد!


همچنین مطالعه کنید:

اسامی دیگرگیاهان گروه(و)

واپلهیم……………………….جعفری واجد…………………………….لبلاب وادارنگ………………………..بالنگ واش………………………….دارواش والان کوچک…………………شوید والریانه………………….سنبل طیب والی گیلی……………………..عشبه وج…………………………اگیر ترکی واراترومالبوم………….خربق سفید ورد………………………….گل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپی مطالب ممنوع می باشد!