خواص گیاهان دارویی

فهرست الفبایی گیاهان(د)

داءالنمر…………………………نروک

دابوقه………………………..هندوانه

دابوقه…………………………..خربزه

داذی(دادی)…………………ارغوان

داذی………………………علف چای

داذی رومی………………….ارغوان

دارجماز……………………….بسفایج

دارچین بری………………..دارچین

دار دوست…………………….عشقه

دارساس…………………….آفتیمون

دارچینی………………………دارچین

دارچینی بری………………دارچین

دارمازی…………………………بلوط

داغ توتونی……………همیشه بهار

داغ سوغانی………………….بلبوس

داک………………………………انگور

داکتولوس………………………خرما

دالیم………………………………..انار

دانجه…………………………..عدس

دان داروی تلخ……….کماذریوس

دانژه…………………………….عدس

دانه های بهشتی………………هل

داروسر…………………………یولاف

دایم الحیوه…………..همیشه بهار

دباب…………………………سوسنبر

دبال…………………………….بالنگ

دباله…………………………….بالنگ

دبس……………………..شیره خرما

دبق………………………….سپستان

دبله……………………………..چاودار

دبوک…………………………..چاودار

دجاج…………………….مرغ خانگی

دجیر………………………………لوبیا

دحیاز………………………….زعفران

دخن………………………………ارزن

دارالمرز………………….بادرنجبویه

دارچه……………………………شراب

درخت تب و نوبه……اوکالیپتوس

درخت جوز………………….بسپاسه

درخت سن ژان……….علف چای

درخت شیلان………………..عناب

درخت صمغ آبی…….اوکالیپتوس

درخت نویل………………….صنوبر

درخت و برق……………….داروش

درداب…………………………دستنبو

دردار………………..زبان گنجشک

دردوس………………………..عشقه

دردوک……………………….تمشک

درقطولیطس………………….زراوند

درگنده………………………دغدغک

درمنه ترکی…………………..درمنه

درمنه خراسانی………………درمنه

درونه……………………………درونج

دری………………………………ارزن

دریاک…………………………تریاک

درینه……………………………قدومه

دستنبویه……………………..دستنبو

دسیسه…………………….افسنطین

دعیاملیون…………………….تریاک

دعیامینون……………………تریاک

دفلی………………………….خرزهره

دفنه…………………………..برگ بو

دقزدون…………..پیچ امین الدوله

دقسرقیا………………………..خربزه

دقی…………………………..هندوانه

دقیانوس…………………….مروارید

دل…………………………………قلوه

دل آشوب……………..پنج انگشت

دلاع………………………….هندوانه

دلاق…………………….تاج خروس

دلاه……………………..تاج خروس

دلب……………………………….چنار

دلبا…………………………………چنار

دم الخوین………..خون سیاوشان

دم التنین………….خون سیاوشان

دم الثغبان…………خون سیاوشان

دم گاوی………………………ماهور

دم گیلاس…….دم آلبالو-گیلاس

دمه العشاق……………………نیلوفر

دند………………….بیدانجیر ختایی

دندان شیر………………….قاصدک

دنق………………………….سپستان

دنه………………….بیدانجیر ختایی

دواءالحیه……………………..جنتیانا

دوارالشمس…………….آفتابگردان

دوای جگر…………………….غافث

دوباروج………………………..کاکنج

دوج……………………..لک مغسول

دودالحریر……………………ابریشم

دور حولی……………………..دلبوث

دورس……………………….شوکران

دورمنه………………………….درمنه

دوس……………………لک مغسول

دوسر…………………………..یولاف

دوشاب خرما…………..شیره خرما

دوقص……………………………..پیاز

دوقوقینا……………………….حنظل

دوقیثا…………………………..حنظل

دولانا…………………………زالزالک

دولفین…………………..زبان در قفا

دولک…………………………..عشقه

دوم………………………………..خرما

دونه………………………مرزنجوش

دویا………………………….تاجریزی

دوینشت………………………..اسفند

دهاتوره…………………….جوزمایل

دهام……………………………..سرب

دهان……………………………..برنج

دهتوره……………………..جوزمایل

دهمشت…………………….برگ بو

دهن الحجر…………………….نفت

دهی……………………………ماست

دیدوال…………………………….سنا

دیرک………………………….چاودار

دسنار…………………………سرخس

دیکنام بلان………زبان گنجشک

دیمهاج…………………گل گاوزبان

دینارویه………………………جعفری

دیواسپست……………………..شبدر

دیوچه…………………..زالو انداختن

دیوخار………………………..حضض دیو سفید………………………….بید

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!