خواص گیاهان دارویی

اسامی دیگرگیاهان گروه(ش)

شاب………………………فلفل سیاه

شابیزک……………………..مهرگیاه

شاد……………………………..شراب

شاد…………………………….شمشاد

شاردونت……………………..حرشف

شاطریون……………………….ثعلب

شافد………………………….مارچوبه

شال…………………………….وسمه

شال به………………………………به

شالبیه……………………..مریم گلی

شالخنی………………………..وسمه

شالی…………………..شلتوک برنج

شامیه…………………………….ذرت

شاه افسر……………..اکلیل الملک

شاه انگبین……………………عسل

شامبوی………………………….عنبر

شاه امرود…………………….گلابی

شاه بید…………………….بیدمشک

شاهبیزک………………………بلادر

شاه پسند طبی………………ماهور

شاهترج………………………شاهتره

شاه دارو……………………….شراب

شاه دانج……………………شاهدانه

شاهدانه هندی…………………بنج

شاهدونه……………………شاهدانه

شاه زیره………………..زیره رومی

شاهسپرم……………………..ریحان

شاهسفرم رومی….اسطوخودوس

شاه میوه………………………گلابی

شاهی آبی……………..بولاغ اوتی

شای………………………………چای

شب…………………………زاج سفید

شب النهار……………………..نیلوفر

شب انبوی………………….شب بو

شب انگیر…………………..بذرالبنج

شبث…………………………….شوید

شب خیزک…………………..شاهی

شبدر قرمز……………شبدر کوهی

شبرم………………………….فرفیون

شبزم……………………………..خرما

شبوته……………………………آقطی

شب یار………………………….صبر

شب یمنی……………..شب یمانی

شپستار…………………………….هلو

شترخار……………………….خارشتر

شجرشعیرهندی…….هلیله کابلی

شجره ابراهیک……..پنج انگشت

شجره الباوباب……………..بااوباب

سجره البق………..زبان گنجشک

شجره البقس……………….شمشاد

شجره التامول…………………..قان

شجره القیس……………….شمشاد

شجره الحلیله……………….جنتیانا

شجره الحیاه……………………سرو

شجره الخطایف………….مامیران

شجره الدم………………مقل مکی

شجره الدم…………………هواچوبه

شجره الدم………………….شاهتره

شجره الرند…………………برگ بو

شجره السماء………………….عرعر

شجره السوس……….شیرین بیان

شجره الصعال….پیچ امین الدوله

شجره العلیق………………..نسترن

شجره الله………………………عرعر

شجره النبق…………………….سدر

شجره انسان والاسد……قاصدک

شجره باردو…………………..لبلاب

شجره حب الشوم…….سیاه توسه

شجره دبق…………………دارواش

شجره رستم………………….زراوند

شجره قصطل…………..شاه بلوط

شجره مریم……………بخور مریم

شحار………………………………قلیا

شحم الارض………قارچ خوراکی

شحم المرج…………………خطمی

شراب سرکه……………سکنجبین

شربت منجمد……………….گلابی

شربث……………………….فراسیون

شرپون…………………………قطران

شرخات……………………….یاسمن

شرک الحمار……………………کبر

شرنگ……………………….خرزهره

شرنگ…………………………حنظل

شروه…………………………سرخس

شرویت………………………….شبدر

شریس………………………..کاسنی

شریون……………………….خرزهره

ششبداز…………………………فاشرا

شش پیاز……………………….فاشرا

شش تره……………………..روناس

ششقاقل……………………..شقاقل

شط الغول…………علف هفت بند

شطریه……………………….کاکوتی

شعرالجباء………………پرسیاوشان

شعرالجبال……………..پرسیاوشان

شعرالجن……………….پرسیاوشان

شعرالخنازیر……………پرسیاوشان

شعرالعجوز………………………گزنه

شعرالمرض…………….پرسیاوشان

شعرالغول……………….پرسیاوشان

شعرالکلاب…………….پرسیاوشان

شعورالصقالیه……………….زعفران

شعیر………………………………..جو

شفتالو……………………………..هلو

شفترک………………………خاکشیر

شفترنگ………………………..شلیل

شفتره………………………..خاکشیر

شفلیل……………………..سورنجان

شقاری……………………….شب بو

شقایق خونی……..شقایق نعمانی

شقر………………….شقایق نعمانی

شقیق……………….شقایق نعمانی

شک…………………………….زرنیخ

شکاعی………………………….کنگر

شکاف کوه…………………برگ بو

شکبر…………………………….شلیل

شکرالعشر……………….شیرخشت

شکرپاره………………………..زردآلو

شکرسرب……………………..سرکه

شکرشیراز………………………انگور

شکرفنج………………….خارخسک

شکرقرمز…………………شکرسرخ

شکرمازندران……………شکرسرخ

شکری………………………..ریواس

شکمبه……………………….سیرابی

شکم بی…………………….خاکشیر

شکوریا………………………..کاسنی

شکوریه……………………….کاسنی

شکومنج………………….خارخسک

شلجم……………………………شلغم

شلغفا……………………شیرین بیان

شلغم فرنگی…………….یرالماسی

شلیک………………….توت فرنگی

شلیم…………………………….شلغم

شمار……………………………رازیانه

شمامه…………………………دستنبو

شمدانه………………………….عناب

شمره…………………………..رازیانه

شمس…………………………….طلا

شمسین…………………………..هل

شمشاد اناری……………….شمشاد

شمشم……………………….شب بو

شمع الحاره……………….مومیایی

شملی…………………………شنبلیله

شمول………………………….شراب

شمیز……………………….سیاه دانه

شن…………………پیچ امین الدوله

شن…………………………..آفتیمون

شنار…………………………فراسیون

شنبر………………………..سیاه دانه

شنبلید……………………..سورنجان

شنجار……………………….قاصدک

شنجار……………………….هواچوبه

شنکیل……………………….زنجبیل

شنگلیله………………………..عشبه

شو………………………………..آهک

شوا……………………………….شوید

شود………………………………شوید

شودر…………………………….شبدر

شوسا……………………پنج انگشت

شوشاد………………………..شمشاد

شوشو…………………………….ارزن

شوعار………………………زاج سفید

شوخان………………………..یولاف

شوک……………………..خارخسک

شوک الجمال……………..خارشتر

شوکران آتنی……………..شوکران

شوکه البیضاء…………………کنگر

شوکه الصباغین……….سیاه تیس

شوکه المبارک……………..خارشتر

شوکه منتنه…………………..غافث

شولشک……………………..سریش

شوم………………………….مازریون

شونک…………….پیچ امین الدوله

شونوز………………………سیاه دانه

شونیز………………………سیاه دانه

شوی…………………………….شوید

شویگر…………………………..شوید

شویلاء……………………..بومادران

شهپر……………………….سیاه دانه

شهپر………………………….شمشاد

شهد……………………………..عسل

شهوت انگیز………………شاهدانه

شیاف خوذی…………..فلفل سیاه

شیان………………..خون سیاوشان

شیبان………………خون سیاوشان

شیترج………………………..شیطرج

شیتره…………………………شیطرج

شیح……………………………..درمنه

شیح ارمنی…………………….درمنه

شیح بحری……………………درمنه

شیح خراسانی………………..درمنه

شیح رومی………………..افسنطین

شیح یهود……………………..درمنه

شیحان…………………………درمنه

شیران………………خون سیاوشان

شیرانه……………………….. ریحان

شیرترش………………………ماست

شیرخاشاک……………..شیرخشت

شیرخشک……………….شیرخشت

شیردان……………………….سیرابی

شیردندان…………………..قاصدک

شیرزا…………………………بوزیدان

شیرسگ…………………….فرفیون

شیرگاو………………..ملکه المروج

شیروس سدرا………………..بالنگ

شیره انگدان…………………حلتیت

شیره سنگ………………..مومیایی

شیصا……………………………سرب

شیطان کش……………علف چای

شیفروس………………………..کندر

شیقور……………………………….جو

شیکران……………………..بذرالبنج

شیلانک………………………..عناب

شیلانه………………………….عناب

شیلمنر………………………..شنبلیله

شین دان…………………….بیدگیاه

شیوران………………………خاکشیر

شیئی……………………………درمنه

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!