خواص گیاهان دارویی

اسامی دیگرگیاهان گروه(ص)

صباغ الخیر……………………..سعد

صابونیه…………………………..چوبک

صاغافیون………………………….سکبینج

صافینا………………………………ابهل

صامرزه………………………………..ماست

صابون الهم…………………………..شراب

صبارا………………………تمرهندی

صباره…………………………….صبر

صبرزرد…………………………..صبر

صبرسقوطری…………………..صبر

صدف الارض……………فراسیون

صدیقس……………………….سرنج

صراح…………………………..شراب

صرایله…………………………..شوید

صرفولا……………………….انزروت

صرو………………………….شوکران

صریرا………………………….بادروج

صطفلین……………………..شقاقل

صعاری……………………………..جو

صعتر……………………………..مرزه

صعقر…………………………..خاویار

صعیصو………………………….قسط

صغبان……………………….سکبینج

صفت برگ………………..مازریون

صفصاف…………………..بیدمشک

صفصاف……………………………بید

صفصاق مشفق…………بیدخشت

صفصوف……………………مارچوبه

صفیر…………………………..یاقوت

صفینه……………………………ابهل

صلح………………………………..موز

صلون………………..خرنوب نبطی

صمدهم……………………..مارچوبه

صمغ ارژن…………….صمغ عربی

صمغ الاقاقیا………….صمغ عربی

صمغ البطم……………………..سقز

صمغ الطرثوت…………………اشق

صمغ المحروث…………….حلتیت

صمغ فارسی……………….آلوبخارا

صمغ کنگر………………….حرشف

صنار……………………………….چنار

صنجز……………………………خرما

صندل دانه…………………….اسفند

صندیقس………………………سرنج

صنوبرابقوسیا…………………صنوبر

صنوبران…………………..بیدمشک

صنوبرصغیر………………….صنوبر

صوم…………………….روزه گرفتن

صهالی…………………………شراب

صهر………………………….خاکستر

صهرا………………………..جوزماثل

صیف…………………….پرسیاوشان

صیف الاسود………….پرسیاوشان

ضدغوره…………………….مهرگیاه

ضرز……………………………بیدگیاه

ضرم………………….اسطوخودوس

ضغبوس…………………….مارچوبه ضفایرالجن…………….پرسیاوشان

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!