خواص گیاهان دارویی

اسامی دیگرگیاهان گروه(ع)

عبادالشمس…………آفتاب گردان

عباسی…………………………گلابی

عبرب…………………………..سماق

عبهر……………………………نرگس

عبیر…………………………..زعفران

عتق…………………………..شمشاد

عجاف………………………….حنظل

عجب گیاه…………………….نیلوفر

عجور……………………………..خیار

عددلریج………………………زرشک

عدرنا…………………………..کندش

عذبه……………………..زیره دشتی

عذلوق…………………………..انگور

عراد……………….بابونه گاو چشم

عرش نما…………………..شاهدانه

عرطنیثا……………………….چوبک

عرق الحلاوه………………صابونی

عرق الکافور…………………..زرنباد

عرق النجبیل……………….بیدگیاه

عرق سوسن…………شیرین بیان

عروس…………………………گوگرد

عروس سبزی ها………….اسفناج

عروسک پشت پرده……….کاکنج

عروق الزعفران……………مامیران

عروق الصباغین……………روناس

عروق الصباغین…………زردچوبه

عروق الصباغین…………..مامیران

عروق الصغر………………زردچوبه

عرق الصغر…………………مامیران

عریف…………………………یاسمن

عزیزالکبیر………………..گل گندم

عسل لبنی……………..میعه سایله

عشبه النار……………..چوب چینی

عشبه چینی…………..چوب چینی

عشقه مغربیه………………….عشبه

عشق پیچان…………………لبلاب

عشق در قفس………………کاکنج

عشقه زمینی…………………لبلاب

عصاب……………………….شیطرج

عصاب………………………..شاهتره

عصای حضرت موسی…………….

……………………….علف هفت بند

عصفر………………………….کاشفه

عصفربری……………………..کنگر

عصیب……………………….شیطرج

عطرانا………………………….قطران

عفصیج…………………………..بلوط

عقاراسوسالی………………….ایرسا

عقده…………………………..زرشک

عقرب……………………………کنگر

عقید هندی……………….زردچوبه

عقیلا……………………………..غوره

عکوب…………………………..کنگر

عکوب بستانی……….کنگرفرنگی

علس……………………………..ذرت

علف ترنجبین……………..خارشتر

علف……………………………جاروب

علف چسب………………….سریش

علف چشمه……………بولاغ اوتی

علف چلچه…………………مامیران

علف خرگوشک……………..ماهور

علف سرفه………….(گیاه)پای خر

علف شوره…………………….اشنان

علف شیر……………………خاکشیر

علف شیران……………………سیب

علف کبد………………….هیپه کوم

علف کتیرا………………………گون

علف گربه……………..سنبل طیب

علف گلودرد…………………..غافث

علف هزار برگ………….بومادران

علق…………………….زالو انداختن

علقم……………………………حنظل

علقما………………………..فراسیون

علک البطم……………………..سقز

علک رومی……………….مصطکی

علیق………………………….تمشک

علیق…………………………….عشقه

علیق……………………………لبلاب

علیق الجلب………………..تمشک

عمر……………………………….مورد

عمرو…………………………..کرفس

عناب آغاجی………………….عناب

عنب……………………………..انگور

عنب الثعلب………………تاجریزی

عنب الثعلب مجنن…….تاجریزی

عنب الحیه…………………….فاشرا

عنبیده بادام…………………..سنجد

عنجد………………………….فرفیون

عنزروت………………………انزروت

عنصلان………………………عنصل

عنم……………………………دارواش

عودالبخور……………..عود قماری

عودالصلیب………………….زرشک

عود الفرج…………………عاقرقرحا

عود الوج……………………نارمشک

عود الوج…………………اگیر ترکی

عود بلسان……………………بلسان

عود سمندری…………………..عود

عود سومردری……………….. عود

عود صندلی……………………..عود

عود هندی……………………….عود

عوسج…………………….سیاه تیس

عوسج اسود……………سیاه توسه

عیشام…………………………….چنار

عین الاعلی……..بابونه گاو چشم

عین البقر……………………آلوبخارا

عین الثور…………بابونه گاو چشم

عین السرطان…………….سپستان

عین القط…………بابونه گاو چشم

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!