خانه / خواص گیاهان دارویی / فهرست الفبایی گیاهان(پ)

فهرست الفبایی گیاهان(پ)

پاپیتال………………………….لبلاب

پادنگان…………………….بادمجان

پاس کوه……………………..روناس

پاسی فلورا……………..گل ساعت

پالک…………………………..اسفناج

پالمولا……………………………خرما

پامپلوس………………گریپ فروت

بانک…………………………..اسفناج

بچکو…………………………..پنیرک

پذم…………………………………پونه

پرپهن……………………………خرفه

پرتاغال……………………….پرتقال

پرتقال فقرا……………………هویج

پرتقان…………………………پرتقال

پرچم سرخ تابستان داغ…شقایق

پر زور………………………پنیر مایه

پرسیان…………………………عشقه

پیاز سگ………………….سورنجان

پیاز موشی……………………عنصل

پی پلامول دار………………..فلفل

پیت پاپار…………………….شاهتره

پیتنک……………………………..پونه

پیچ باغی…………پیچ امین الدوله

پیچک………………………….عشقه

پیر و بروات سدیم………بوراکس

پیری…………………………..ریحان

پیکس لیکدیدا………………قطران

پیل زهره……………………حضض

پیله ابریشم………………….ابریشم

پیم………………………………سداب

پین دیره………………………پنیرک

پینو……………………………..کشک

پینویی…………………………کشک

پیوند مریم……………………محلب

پرسیاوشو……………….پرسیاوشان

پرسیک……………………………هلو

پرسیل معطر……………….جعفری

پرقوق……………………………..هلو

پرونوس…………………….آلو بخارا

پژو………………………شیرین بیان

پستانک………………………..سنجد

پسته زیر زمین…………………سعد

پستی…………………………….پسته

پسیلیون………………………اسفرزه

پلانتاگو……………………..بارهنگ

پلانتاگو پسیلیوم…………..اسفرزه

پلانتن……………………….بارهنگ

پلپل………………………………فلفل

پلگوش…………………..فیل گوش

پلم……………………………….آقطی

پلنگ کش……………علف ماست

پلنگمسک……………..فرنجمشک

پلوب…………………………….سرب

پلومبوم………………………….سرب

پلپل سبز……….فلفل سبز و قرمز

پنبوق………………………………پنبه

پنجه کبک………………هیپه کوم

پنیر خشک………………..قراقروط

پنیرک وحشی………………پنیرک

پوست پاناما………………….چوبک

پودنه………………………………پونه

پودنه کوهی…….آویشن شیرازی

پورترون……………………عاقرقرحا

پوروس………………………….گندم

پوفل……………………………..فوفل

پولن……………………گرده گیاهی

پولوپودیون………………….بسفایج

پولیپود………………………..بسفایج

پولیگونوم بیستورتا………….انجبار

پوم……………………………….سیب

پویچه…………………………..عشقه

په په چه ور………………….پنیرک

پیاز آفتابی………………..یرالماسی

پیاز اسپانیایی……………………پیاز

پیازچه……………………………..پیاز

پیاز حضرتی……………..سورنجان

پیاز دشتی…………………….عنصل

0

حمايت از ما

حمايت از ما


اگر اين وب سايت به شما کمک کرد ميتوانيد ما را مهمان يک فنجان قهوه کنيد
ساعتهاي زيادي صرف طراحي ، ترجمه و انتشار مطالب شده است. هزينه هاي زماني و ريالي براي هاستينگ داده شده است و ما نيز اسپانسري جز شما نداريم!

پيشاپيش از حمايت شما سپاسگزارم

تومان
×
يک فنجان قهوه مهمان شما!
اگر از اين نوشته لذت برديد براي رفع خستگي ما ، يک فنجان قهوه مهمانمان کنيد!


همچنین مطالعه کنید:

اسامی دیگرگیاهان گروه(و)

واپلهیم……………………….جعفری واجد…………………………….لبلاب وادارنگ………………………..بالنگ واش………………………….دارواش والان کوچک…………………شوید والریانه………………….سنبل طیب والی گیلی……………………..عشبه وج…………………………اگیر ترکی واراترومالبوم………….خربق سفید ورد………………………….گل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپی مطالب ممنوع می باشد!