خواص گیاهان دارویی

فهرست الفبایی گیاهان(ت)

تاتوره……………………….جوزمایل

تاتوله……………………….جوزمایل

تارونه…………………………….خرما

تاعندوست………………..عاقرقرحا

تاغندست………………….عاقرقرحا

تاک………………………………انگور

تاک سیاه………………………فاشرا

تاکسیر……………………علف چای

تاکوب………………………..فرفیون

تالاس گور……………………ازگیل

تال شاد………………………..عشقه

تامارن……………………تمر هندی

تانبول…………………………..فوفل

تباشیر…………………………طباشیر

تبچ………………………………عشقه

تپلاق…………………………….سعد

تتری……………………………سماق

تخم بادروج………….تخم شربتی

تخم بیزوشا………………..بارهنگ

تخم جوک……………تخم شربتی

تخم کریخه………………….ترمس

تخم ملین…………………..کاکوتی

تذری…………………………..قدومه

تراب القی………………………کنگر

تربچه…………………………….ترب

تربز……………………………….ترب

تربوم…………………اسطوخودوس

ترتوف……………………..یرالماسی

توتیزک………………………..شاهی

ترتیزک آبی……………بولاغ اوتی

ترخ کوهی…………………….درمنه

ترخوان……………………….ترخون

ترخون رومی…………….عاقرقرحا

ترشه…………………………..ترشک

ترشه سر………………………ازگیل

ترشه کس…………………….ازگیل

ترف………………………….قراقروط

ترگریه……………………بادرنجبویه

ترمش…………………………ترمس

ترنج…………………………….بالنگ

ترنجان………………….بادرنجبویه

ترنگبین…………………….ترنجبین

تروم………………….اسطوخودوس

تره تیزک وحشی…………شیطرج

تره تیزک……………………..شاهی

تره خراسانی…………………بادروج

تره فرنگی……………………..پوآرو

تری……………………………ریحان

تریاق روستا…………………….سیر

تریاق روشنایی…………………سیر

تریاق کوهی………………مومیایی

تریاک کوهی……………….شقایق

تریامان…………………………غافث

تریپوتا…………………………….تربد

تریتیکوم………………………..گندم

ترپوز………………………….هندوانه

تزخانی………………………..ترخون

تشتیوان……………………..بسفایج

تشمیزج…………………………چشم

تشمیزک……………………….چشم

تعلب……………………………..ثعلب

تفاح………………………………سیب

تفاح ارمنی…………………….زردآلو

تفاح الارض…………………..بابونه

تفاح الارض……………..یرالماسی

تفاح بری……………………زالزالک

تفاح تازی…………………….شفتالو

تفاح مایی……………………..بالنگ

تفاح فارسی………………….شفتالو

تقده زیره………………………رومی

تقره زیره………………………رومی

تقرلیون……………………………حنا

تکوزه…………………………..حلتیت

تگر…………………………….اسارون

تل………………………………..کنجد

تلخه پیاز……………………..بلبوس

تلخه ییان…………………….تریاک

تلس…………………………..تمشک

تلسیس………………………..ریحان

تلک…………………زبان گنجشک

تلکوچی……………زبان گنجشک

تلو……………………………..تمشک

تلی………………………………عشبه

تماته………………….گوجه فرنگی

تمتم…………………………….سماق

تمر………………………………..خرما

تمر گچرات…………….تمر هندی

تمر هیرونی…………….تمر هندی

تمشل…………………………شقایق

تموشی……………………….تمشک

تمیس………………………..تمشک

تنباکوی کوخی………دخان الفوج

تنبری………………………….حنظل

تنک……………………………..سیب

تنکار…………………………بوراکس

تنوب…………………………..صنوبر

تنهکار……………………….بوراکس

تنوتلون…………………………چغندر

توزات………………………….فندوق

تولاث…………………………….سعد

توپینامبور…………………یرالماسی

توب العلیق………………….تمشک

توت سه گل………………..تمشک

توت شامی………………..شاه توت

توت شوکی…………………تمشک

توت وحشی…………………تمشک

توت……………………………….توت

تود…………………………………توت

تودر……………………………تمشک

تودری………………………….قدومه

تودریج…………………………قدومه

تودریون…………………….شوکران

توذریج……………………….خاکشیر

توربیت……………………………تربد

تورک……………………………خرفه

تورک…………………………تمشک

تورنسول………………..آفتابگردان

توس(کوهی)……………………قان

توسکا قشقایی………..سیاه توسه

توکلی……………………………ثعلب

توکلیجه……………………..کاکوتی

تومش……………..آویشن شیرازی

تویج…………………………….عشقه

توی جلی……………………..عشقه

تهین الاج………………………..هل

تیس………………………………..قان

تیغان…………………………….آندیو

تیغ بدبو………………………..غافث

تیل…………………………..شاهدانه

تیلول……………………………..تیول

تیلیتی………………………….شاهی

تیمس…………………………..عشبه

تیمس کامبوره……………….عشبه

تیموس……………آویشن شیرازی

تین………………………………انجیر

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!