خانه / تغذیه درمانی / آنالیز سبزی و صیفی جات

آنالیز سبزی و صیفی جات

سبزی مقدار مواد معدنی موجود ویتامین موجود
یونجه، جوانه زد یک فنجان خام، دانه یونجه جوانه زده، شامل 1.32 گرم پروتئین، 8 کالری و 0.6 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 26 میلی گرم
فسفر – 23 میلی گرم
منیزیم – 9 میلی گرم
کلسیم – 11 میلی گرم
آهن – 0.32 میلی گرم
سدیم – 2 میلی گرم
روی – 0.3 میلی گرم
مس – 0.052 میلی گرم منگنز – 0.062 میلی گرم
سلنیوم – 0.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 2.7 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.025 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.042 میلی گرم
نیاسین – 0.159 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.186 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.011 میلی گرم
فولات – 12 میکروگرم
ویتامین A – 51 IU
ویتامین K – 10.1 میکروگرم
ویتامین E – 0.01 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
برگ تاج خروس یک فنجان از برگ گل تاج خروس، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 2.79 گرم پروتئین و 28 کالری انرژی است. پتاسیم – 846 میلی گرم
فسفر – 95 میلی گرم
منیزیم – 73 میلی گرم
کلسیم – 276 میلی گرم
آهن – 2.98 میلی گرم
روی – 1.16 میلی گرم
منگنز – 1.137 میلی گرم
سدیم – 28 میلی گرم
مس – 0.209 میلی گرم
سلنیوم – 1.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 54.3 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.026 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.177 میلی گرم
نیاسین – 0.738 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.082 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.234 میلی گرم
فولات – 75 میکروگرم
ویتامین A – 3656 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کنگر فرنگی یکی کنگر فرنگی متوسط ​​پخته شده بدون نمک اضافه شده است 3.47 گرم پروتئین، 64 کالری و 10.3 گرم فیبر. پتاسیم – 343 میلی گرم
فسفر – 88 میلی گرم
منیزیم – 50 میلی گرم
کلسیم – 25 میلی گرم
آهن – 0.73 میلی گرم
روی – 0.48 میلی گرم
مس – 0.152 میلی گرم
منگنز – 0.27 میلی گرم
سلنیوم – 0.2 میکروگرم
سدیم – 72 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.9 میلی گرم
نیاسین – 1.332 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.06 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.107 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.097 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.288 میلی گرم
فولات – 107 میکروگرم
ویتامین A – 16 IU
ویتامین K – 17.8 میکروگرم
ویتامین E – 0.23 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
مارچوبه نصف لیوان (در حدود 6 نیزه) پخته بدون نمک اضافه شده شامل 2.16 گرم پروتئین، 20 کالری و 1.8 گرم فیبر. پتاسیم – 202 میلی گرم
فسفر – 49 میلی گرم
کلسیم – 21 میلی گرم
آهن – 0.82 میلی گرم
سدیم – 13 میلی گرم
منیزیم – 13 میلی گرم
روی – 0.54 میلی گرم
مس – 0.149 میلی گرم
منگنز – 0.139 میلی گرم
سلنیوم – 5.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 905 IU
ویتامین C – 6.9 میلی گرم
نیاسین – 0.976 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.146 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.125 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.203 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.071 میلی گرم
فولات – 134 میکروگرم
ویتامین K – 45.5 میکروگرم
ویتامین E – 1.35 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
شاخه های بامبو یک فنجان از شاخه های بامبو، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 1.84 گرم پروتئین، 14 کالری و 1.2 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 640 میلی گرم
فسفر – 24 میلی گرم
منیزیم – 4 میلی گرم
کلسیم – 14 میلی گرم
آهن – 0.29 میلی گرم
سدیم – 5 میلی گرم
روی – 0.56 میلی گرم
مس – 0.098 میلی گرم
منگنز – 0.136 میلی گرم
سلنیوم – 0.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
نیاسین – 0.36 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.024 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.06 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.079 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.118 میلی گرم
فولات – 2 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
چغندر نصف فنجان چغندر پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک حاوی 1.43 گرم پروتئین، 37 کالری و 1.7 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 259 میلی گرم
فسفر – 32 میلی گرم
منیزیم – 20 میلی گرم
کلسیم – 14 میلی گرم
آهن – 0.67 میلی گرم
سدیم – 65 میلی گرم
روی – 0.3 میلی گرم
مس – 0.063 میلی گرم
منگنز – 0.277 میلی گرم
سلنیوم – 0.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 30 واحد
ویتامین C – 3.1 میلی گرم
نیاسین – 0.281 میلی گرم
فولات – 68 میکروگرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.023 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.034 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.123 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.057 میلی گرم
ویتامین K – 0.2 میکروگرم
ویتامین E – 0.03 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بوک چوی (کلم چینی) یک فنجان بوک چوی (پاک چوی)، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 2.65 گرم پروتئین، 20 کالری و 1.7 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 631 میلی گرم
فسفر – 49 میلی گرم
منیزیم – 19 میلی گرم
کلسیم – 158 میلی گرم
آهن – 1.77 میلی گرم
روی – 0.29 میلی گرم
مس – 0.032 میلی گرم
منگنز – 0.245 میلی گرم
سلنیوم – 0.7 میکروگرم
سدیم – 58 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 44.2 میلی گرم
نیاسین – 0.728 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.054 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.107 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.134 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.282 میلی گرم
فولات – 70 میکروگرم
ویتامین A – 7223 IU
ویتامین E – 0.15 میلی گرم
ویتامین K – 57.8 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم بروکلی نصف لیوان کلم بروکلی، پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل 1.86 گرم پروتئین، 27 کالری و 2.6 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 229 میلی گرم
فسفر – 52 میلی گرم
کلسیم – 31 میلی گرم
سدیم – 32 میلی گرم
منیزیم – 16 میلی گرم
آهن – 0.52 میلی گرم
روی – 0.35 میلی گرم
مس – 0.048 میلی گرم
منگنز – 0.151 میلی گرم
سلنیوم – 1.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 1207 IU
ویتامین C – 50.6 میلی گرم
نیاسین – 0.431 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.049 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.096 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.156 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.48 میلی گرم
فولات – 84 میکروگرم
ویتامین K – 110 میکروگرم
ویتامین E – 1.13 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بروکسل یک فنجان از بروکسل، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 3.98 گرم پروتئین، 56 کالری و 4.1 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 495 میلی گرم
فسفر – 87 میلی گرم
منیزیم – 31 میلی گرم
کلسیم – 56 میلی گرم
آهن – 1.87 میلی گرم
روی – 0.51 میلی گرم
مس – 0.129 میلی گرم
منگنز – 0.354 میلی گرم
سلنیوم – 2.3 میکروگرم
سدیم – 33 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 96.7 میلی گرم
نیاسین – 0.947 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.167 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.125 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.393 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.278 میلی گرم
فولات – 94 میکروگرم
ویتامین A – 1209 IU
ویتامین E – 0.67 میلی گرم
ویتامین K – 218.9 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو Butternut یک فنجان کدو Butternut، پخته، پخته شده، خشک بدون نمک اضافه شده است 1.84 گرم پروتئین و 82 کالری انرژی است. پتاسیم – 582 میلی گرم
فسفر – 55 میلی گرم
منیزیم – 59 میلی گرم
کلسیم – 84 میلی گرم
آهن – 1.23 میلی گرم
روی – 0.27 میلی گرم
مس – 0.133 میلی گرم
منگنز – 0.353 میلی گرم
سلنیوم – 1 میکروگرم
سدیم – 8 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 31 میلی گرم
نیاسین – 1.986 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.148 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.035 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.736 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.254 میلی گرم
فولات – 39 میکروگرم
ویتامین A – 22868 IU
ویتامین K – 2 میکروگرم
ویتامین E – 2.64 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم نصف فنجان کلم، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است .95 گرم پروتئین، 17 کالری و 1.4 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 147 میلی گرم
فسفر – 25 میلی گرم
منیزیم – 11 میلی گرم
کلسیم – 36 میلی گرم
آهن – 0.13 میلی گرم
سدیم – 6 میلی گرم
روی – 0.15 میلی گرم
مس – 0.013 میلی گرم
منگنز – 0.154 میلی گرم
سلنیوم – 0.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 28.1 میلی گرم
نیاسین – 0.186 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.046 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.029 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.084 میلی گرم
فولات – 22 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.13 میلی گرم
ویتامین A – 60 IU
ویتامین K – 81.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.11 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هویج نصف لیوان پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل 0.59 گرم پروتئین، 27 کالری و 2.3 گرم فیبر است. پتاسیم – 183 میلی گرم
کلسیم – 23 میلی گرم
فسفر – 23 میلی گرم
منیزیم – 8 میلی گرم
آهن – 0.27 میلی گرم
سدیم – 5 میلی گرم
روی – 0.3 میلی گرم
مس – 0.052 میلی گرم
منگنز – 0.062 میلی گرم
سلنیوم – 0.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 13286 IU
ویتامین C – 2.8 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.051 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.034 میلی گرم
نیاسین – 0.503 میلی گرم
فولات – 11 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.181 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.119 میلی گرم
ویتامین K – 10.7 میکروگرم
ویتامین E – 0.8 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گل کلم نصف لیوان پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل 1.14 گرم پروتئین، 14 کالری و 1.4 گرم فیبر است. پتاسیم – 88 میلی گرم
فسفر – 20 میلی گرم
کلسیم – 10 میلی گرم
آهن – 0.2 میلی گرم
منیزیم – 6 میلی گرم
سدیم – 9 میلی گرم
روی – 0.11 میلی گرم
مس – 0.011 میلی گرم
منگنز – 0.082 میلی گرم
سلنیوم – 0.4 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 27.5 میلی گرم
نیاسین – 0.254 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.026 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.032 میلی گرم
فولات – 27 میکروگرم
ویتامین B6 – 0.107 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.315 میلی گرم
ویتامین A – 7 IU
ویتامین K – 8.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.04 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Celeriac یک فنجان Celriac، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 1.49 گرم پروتئین، 42 کالری و 1.9 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 268 میلی گرم
فسفر – 102 میلی گرم
منیزیم – 19 میلی گرم
کلسیم – 40 میلی گرم
آهن – 0.67 میلی گرم
سدیم – 95 میلی گرم
روی – 0.31 میلی گرم
مس – 0.067 میلی گرم
منگنز – 0.149 میلی گرم
سلنیوم – 0.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 5.6 میلی گرم
نیاسین – 0.662 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.042 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.057 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.157 میلی گرم
فولات – 5 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.315 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کرفس یک فنجان کرفس، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 1.25 گرم پروتئین، 27 کالری و 2.4 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 426 میلی گرم
فسفر – 38 میلی گرم
منیزیم – 18 میلی گرم
کلسیم – 63 میلی گرم
آهن – 0.63 میلی گرم
سدیم – 136 میلی گرم
روی – 0.21 میلی گرم
مس – 0.054 میلی گرم
منگنز – 0.159 میلی گرم
سلنیوم – 1.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 9.2 میلی گرم
نیاسین – 0.479 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.064 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.07 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.129 میلی گرم
فولات – 33 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.292 میلی گرم
ویتامین A – 782 IU
ویتامین K – 56.7 میکروگرم
ویتامین E – 0.53 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم بروکلی چینی یک فنجان گل کلم چینی، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 1 پروتئین گرم، 19 کالری و 2.2 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 230 میلی گرم
فسفر – 36 میلی گرم
منیزیم – 16 میلی گرم
کلسیم – 88 میلی گرم
آهن – 0.49 میلی گرم
سدیم – 6 میلی گرم
روی – 0.34 میلی گرم
مس – 0.054 میلی گرم
منگنز – 0.232 میلی گرم
سلنیوم – 1.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 24.8 میلی گرم
نیاسین – 0.385 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.084 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.128 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.062 میلی گرم
فولات – 87 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.14 میلی گرم
ویتامین A – 1441 IU
ویتامین K – 74.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.42 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم چینی یک فنجان کلم چینی (PE-Tsai و)، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است 1.78 گرم پروتئین، 17 کالری و 2 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 268 میلی گرم
فسفر – 46 میلی گرم
منیزیم – 12 میلی گرم
کلسیم – 38 میلی گرم
آهن – 0.36 میلی گرم
سدیم – 11 میلی گرم
روی – 0.21 میلی گرم
مس – 0.035 میلی گرم
منگنز – 0.182 میلی گرم
سلنیوم – 0.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 18.8 میلی گرم
نیاسین – 0.595 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.052 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.052 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.0211 میلی گرم
فولات – 63 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.095 میلی گرم
ویتامین A – 1151 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ذرت یکی از گوش های بزرگ از ذرت زرد، پخته شده بدون نمک حاوی 4.02 گرم پروتئین، 113 کالری و 2.8 گرم فیبر است. پتاسیم – 257 میلی گرم
فسفر – 91 میلی گرم
منیزیم – 31 میلی گرم
کلسیم – 4 میلی گرم
سلنیوم – 0.2 میلی گرم
آهن – 0.53 میلی گرم
روی – 0.73 میلی گرم
مس – 0.058 میلی گرم
منگنز – 0.197 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 6.5 میلی گرم
نیاسین – 1.986 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.11 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.067 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.164 میلی گرم
فولات – 27 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.935 میلی گرم
ویتامین A – 310 IU
ویتامین K – 0.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.11 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
خیار نصف فنجان خیار خرد شده با پوست حاوی 0.34 گرم پروتئین، 8 کالری و 0.3 گرم فیبر است. پتاسیم – 76 میلی گرم
فسفر – 12 میلی گرم
منیزیم – 7 میلی گرم
سدیم – 1 میلی گرم
کلسیم – 8 میلی گرم
آهن – 0.15 میلی گرم
روی – 0.1 میلی گرم
مس – 0.021 میلی گرم
منگنز – 0.041 میلی گرم
سلنیوم – 0.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 1.5 میلی گرم
نیاسین – 0.051 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.014 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.017 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.021 میلی گرم
فولات – 4 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.135 میلی گرم
ویتامین A – 55 IU
ویتامین K – 8.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.02 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Daikon ترب یک فنجان Daikon تربچه (شرقی)   -ترب، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است .98 گرم پروتئین، 25 کالری و 2.4 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 419 میلی گرم
فسفر – 35 میلی گرم
منیزیم – 13 میلی گرم
کلسیم – 25 میلی گرم
آهن – 0.22 میلی گرم <
سدیم – 19 میلی گرم
روی – 0.19 میلی گرم
مس – 0.148 میلی گرم
منگنز – 0.049 میلی گرم
سلنیوم – 1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 22.2 میلی گرم
نیاسین – 0.221 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.034 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.056 میلی گرم
فولات – 25 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.168 میلی گرم
ویتامین K – 0.4 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بادمجان یک فنجان بادمجان، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است .82 گرم پروتئین، 35 کالری و 2.5 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 122 میلی گرم
فسفر – 15 میلی گرم
منیزیم – 11 میلی گرم
کلسیم – 6 میلی گرم
آهن – 0.25 میلی گرم
سدیم – 1 میلی گرم
روی – 0.12 میلی گرم
مس – 0.058 میلی گرم
منگنز – 0.112 میلی گرم
سلنیوم – 0.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 1.3 میلی گرم
نیاسین – 0.594 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.075 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.02 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.085 میلی گرم
فولات – 14 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.074 میلی گرم
ویتامین A – 37 IU
ویتامین K – 2.9 میکروگرم
ویتامین E – 0.41 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
رازیانه یک فنجان لامپ رازیانه خام است 1.08 گرم پروتئین، 27 کالری و 2.7 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 360 میلی گرم
فسفر – 44 میلی گرم
منیزیم – 15 میلی گرم
کلسیم – 43 میلی گرم
آهن – 0.64 میلی گرم
سدیم – 45 میلی گرم
روی – 0.17 میلی گرم
مس – 0.057 میلی گرم
منگنز – 0.166 میلی گرم
سلنیوم – 0.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 10.4 میلی گرم
نیاسین – 0.557 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.009 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.028 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.041 میلی گرم
فولات – 23 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.202 میلی گرم
ویتامین A – 117 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
لوبیا فرانسه یک فنجان لوبیا فرانسه، دانه های بالغ، پخته شده، آب پز با نمک اضافه شده است 12.48 گرم پروتئین، 228 کالری و 16.6 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 655 میلی گرم
فسفر – 181 میلی گرم
منیزیم – 99 میلی گرم
کلسیم – 112 میلی گرم
آهن – 1.91 میلی گرم
سدیم – 11 میلی گرم
روی – 1.13 میلی گرم
مس – 0.204 میلی گرم
منگنز – 0.676 میلی گرم
سلنیوم – 2.1 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 2.1 میلی گرم
نیاسین – 0.966 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.23 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.11 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.186 میلی گرم
فولات – 133 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.393 میلی گرم
ویتامین A – 5 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
فلفل سبز یکی فلفل خام کوچک حاوی 0.64 گرم پروتئین، 15 کالری و 1.3 گرم فیبر است. پتاسیم – 130 میلی گرم
فسفر – 15 میلی گرم
منیزیم – 7 میلی گرم
کلسیم – 7 میلی گرم
آهن – 0.25 میلی گرم
سدیم – 2 میلی گرم
روی – 0.1 میلی گرم
مس – 0.049 میلی گرم
منگنز – 0.09 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 59.5 میلی گرم
نیاسین – 0.355 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.042 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.021 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.166 میلی گرم
فولات – 7 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.073 میلی گرم
ویتامین A – 274 IU
ویتامین K – 5.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.27 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Jicama یکی hundered گرم jicama، پخته شده، آب پز با نمک اضافه شده است 0.72 گرم پروتئین و 38 کالری انرژی است. پتاسیم – 135 میلی گرم
فسفر – 16 میلی گرم
منیزیم – 11 میلی گرم
کلسیم – 11 میلی گرم
آهن – 0.57 میلی گرم
سدیم – 4 میلی گرم
روی – 0.15 میلی گرم
مس – 0.046 میلی گرم
منگنز – 0.057 میلی گرم
سلنیوم – 0.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 14.1 میلی گرم
نیاسین – 0.19 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.017 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.028 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.04 میلی گرم
فولات – 8 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.121 میلی گرم
ویتامین A – 19 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم پیچ یک فنجان کلم پیچ پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل 2.47 گرم پروتئین، 36 کالری و 2.6 گرم فیبر است. پتاسیم – 296 میلی گرم
فسفر – 36 میلی گرم
منیزیم – 23 میلی گرم
کلسیم – 94 میلی گرم
آهن – 1.17 میلی گرم
سدیم – 30 میلی گرم
روی – 0.31 میلی گرم
مس – 0.203 میلی گرم
منگنز – 0.541 میلی گرم
سلنیوم – 1.2 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 17707 IU
ویتامین C – 53.3 میلی گرم
نیاسین – 0.65 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.069 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.091 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.179 میلی گرم
فولات – 17 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.064 میلی گرم
ویتامین K – 1062 میکروگرم
ویتامین E – 1.1 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تره فرنگی یک تره فرنگی، پخته شده، آب پز با نمک اضافه شده است 1 پروتئین گرم، 38 کالری و 1.2 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 108 میلی گرم
فسفر – 21 میلی گرم
منیزیم – 17 میلی گرم
کلسیم – 37 میلی گرم
آهن – 1.36 میلی گرم
سدیم – 12 میلی گرم
روی – 0.07 میلی گرم
مس – 0.077 میلی گرم
منگنز – 0.306 میلی گرم
سلنیوم – 0.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 5.2 میلی گرم
نیاسین – 0.248 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.032 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.025 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.14 میلی گرم
فولات – 30 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.089 میلی گرم
ویتامین A – 1007 IU
ویتامین K – 31.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.62 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
لوبیای لیما یک فنجان پخته شده لوبیا بزرگ با نمک اضافه شده شامل 14.66 گرم پروتئین، 216 کالری و 13.2 گرم فیبر. پتاسیم – 955 میلی گرم
فسفر – 209 میلی گرم
منیزیم – 81 میلی گرم
کلسیم – 32 میلی گرم
سلنیوم – 8.5 میلی گرم
آهن – 4.49 میلی گرم
سدیم – 4 میلی گرم
روی – 1.79 میلی گرم
منگنز – 0.97 میلی گرم
مس – 0.442 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
اسید پانتوتنیک – 0.793 میلی گرم
نیاسین – 0.791 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.303 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.103 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.303 میلی گرم
فولات – 156 میکروگرم
ویتامین K – 3.8 میکروگرم
ویتامین E – 0.34 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
قارچ نصف فنجان قارچ خام حاوی 1.08 گرم پروتئین، 8 کالری و 0.3 گرم فیبر. پتاسیم – 111 میلی گرم
فسفر – 30 میلی گرم
منیزیم – 3 میلی گرم در
کلسیم – 1 میلی گرم
آهن – 0.17 میلی گرم
سدیم – 2 میلی گرم
روی – 0.18 میلی گرم
مس – 0.111 میلی گرم
منگنز – 0.016 میلی گرم
سلنیوم – 3.3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین D – 2 IU
نیاسین – 1.262 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.028 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.141 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.036 میلی گرم
ویتامین C – 0.7 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.524 میلی گرم
فولات – 6 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بامیه یک فنجان بامیه، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده است 3 گرم پروتئین، 35 کالری و 4 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 216 میلی گرم
فسفر – 51 میلی گرم
منیزیم – 58 میلی گرم
کلسیم – 123 میلی گرم
آهن – 0.45 میلی گرم
سدیم – 10 میلی گرم
روی – 0.69 میلی گرم
مس – 0.136 میلی گرم
منگنز – 0.47 میلی گرم
سلنیوم – 0.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 26.1 میلی گرم
نیاسین – 1.394 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.211 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.088 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.299 میلی گرم
فولات – 74 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.341 میلی گرم
ویتامین A – 453 IU
ویتامین K – 64 میکروگرم
ویتامین E – 0.43 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پیاز یک پیاز کوچک بدون نمک پخته شده شامل 0.82 گرم پروتئین، 26 کالری و 0.8 گرم فیبر. پتاسیم – 100 میلی گرم
فسفر – 21 میلی گرم
کلسیم – 13 میلی گرم
آهن – 0.14 میلی گرم
منیزیم – 7 میلی گرم
سدیم – 2 میلی گرم
روی – 0.13 میلی گرم
مس – 0.04 میلی گرم
منگنز – 0.092 میلی گرم
سلنیوم – 0.4 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 3.1 میلی گرم
نیاسین – 0.099 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.025 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.014 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.077 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.068 میلی گرم
فولات – 9 میکروگرم
ویتامین A – 1 IU
ویتامین K – 0.3 میکروگرم
ویتامین E – 0.01 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هویج وحشی یک فنجان هویج وحشی، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده است 2.06 گرم پروتئین، 111 کالری و 5.6 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 573 میلی گرم
فسفر – 108 میلی گرم
منیزیم – 45 میلی گرم
کلسیم – 58 میلی گرم
آهن – 0.9 میلی گرم
سدیم – 16 میلی گرم
روی – 0.41 میلی گرم
مس – 0.215 میلی گرم
منگنز – 0.459 میلی گرم
سلنیوم – 2.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 20.3 میلی گرم
نیاسین – 1.129 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.129 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.08 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.145 میلی گرم
فولات – 90 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.917 میلی گرم
ویتامین K – 1.6 میکروگرم
ویتامین E – 1.56 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
نخود فرنگی یک فنجان نخود فرنگی پخته بدون نمک اضافه شده شامل 8.58 گرم پروتئین، 134 کالری و 8.8 گرم فیبر. پتاسیم – 434 میلی گرم
فسفر – 187 میلی گرم
منیزیم – 62 میلی گرم
کلسیم – 43 میلی گرم
سدیم – 5 میلی گرم
سلنیوم – 3.0 میلی گرم
آهن – 2.46 میلی گرم
روی – 1.9 میلی گرم
منگنز – 0.84 میلی گرم
مس – 0.277 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 1282 IU
ویتامین C – 22.7 میلی گرم
نیاسین – 3.234 میلی گرم
فولات – 101 میکروگرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.414 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.238 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.346 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.245 میلی گرم
ویتامین K – 41.4 میکروگرم
ویتامین E – 0.22 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سیب زمینی یک سیب زمینی متوسط ​​پخته بدون نمک حاوی 4.33 گرم پروتئین، 161 کالری و 3.8 گرم فیبر. پتاسیم – 926 میلی گرم
فسفر – 121 میلی گرم
منیزیم – 48 میلی گرم
کلسیم – 26 میلی گرم
آهن – 1.87 میلی گرم
سدیم – 17 میلی گرم
روی – 0.62 میلی گرم
مس – 0.204 میلی گرم
منگنز – 0.379 میلی گرم
سلنیوم – 0.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 16.6 میلی گرم
نیاسین – 2.439 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.111 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.083 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.65 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.538 میلی گرم
فولات – 48 میکروگرم
ویتامین A – 17 IU
ویتامین K – 3.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.07 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو تنبل یک فنجان کدو تنبل، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده است 1.76 گرم پروتئین، 49 کالری و 2.7 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 564 میلی گرم
فسفر – 74 میلی گرم
منیزیم – 22 میلی گرم
کلسیم – 37 میلی گرم
آهن – 1.4 میلی گرم
سدیم – 2 میلی گرم
روی – 0.56 میلی گرم
مس – 0.223 میلی گرم
منگنز – 0.218 میلی گرم
سلنیوم – 0.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 11.5 میلی گرم
نیاسین – 1.012 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.076 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.191 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.108 میلی گرم
فولات – 22 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.492 میلی گرم
ویتامین A – 12230 IU
ویتامین K – 2 میکروگرم
ویتامین E – 1.96 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تربچه یک فنجان از نیمی از تربچه، خام، دارای 0.39 گرم پروتئین، 9 کالری و 0.9 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 135 میلی گرم
فسفر – 12 میلی گرم
منیزیم – 6 میلی گرم
کلسیم – 14 میلی گرم
آهن – 0.2 میلی گرم
سدیم – 23 میلی گرم
روی – 0.16 میلی گرم
مس – 0.029 میلی گرم
منگنز – 0.04 میلی گرم
سلنیوم – 0.3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.6 میلی گرم
نیاسین – 0.147 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.007 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.023 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.041 میلی گرم
فولات – 14 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.096 میلی گرم
ویتامین A – 4 IU
ویتامین K – 0.8 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Rapini یک فنجان rapini، خام، دارای 1.27 گرم پروتئین، 9 کالری و 1.1 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 78 میلی گرم
فسفر – 29 میلی گرم
منیزیم – 9 میلی گرم
کلسیم – 43 میلی گرم
آهن – 0.86 میلی گرم
سدیم – 13 میلی گرم
روی – 0.31 میلی گرم
مس – 0.017 میلی گرم
منگنز – 0.158 میلی گرم
سلنیوم – 0.4 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.1 میلی گرم
نیاسین – 0.488 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.065 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.052 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.068 میلی گرم
فولات – 33 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.129 میلی گرم
ویتامین A – 1049 IU
ویتامین K – 89.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.65 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسفناج یک فنجان اسفناج خام حاوی 0.86 گرم پروتئین، 7 کالری و 0.7 گرم فیبر. پتاسیم – 167 میلی گرم
فسفر – 15 میلی گرم
منیزیم – 24 میلی گرم
کلسیم – 30 میلی گرم
آهن – 0.81 میلی گرم
سدیم – 24 میلی گرم
روی – 0.16 میلی گرم
مس – 0.039 میلی گرم
منگنز – 0.269 میلی گرم
سلنیوم – 0.3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.4 میلی گرم
نیاسین – 0.217 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.023 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.057 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.059 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.02 میلی گرم
فولات – 58 میکروگرم
ویتامین A – 2813 میلی گرم
ویتامین K – 144.9 میکروگرم
ویتامین E – 0.61 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسپیرولینا (جلبک دریایی) یک فنجان از اسپیرولینا خشک 64.37 گرم پروتئین، 325 کالری و 4 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 1527 میلی گرم
فسفر – 132 میلی گرم
منیزیم – 218 میلی گرم
کلسیم – 134 میلی گرم
آهن – 31.92 میلی گرم
روی – 2.24 میلی گرم
منگنز – 2.128 میلی گرم
سدیم – 1174 میلی گرم
سلنیوم – 8.1 میلی گرم
مس – 6.832 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 11.3 میلی گرم
نیاسین – 14.358 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 2.666 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 4.11 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.408 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 3.898 میلی گرم
فولات – 105 میکروگرم
ویتامین A – 638 میلی گرم
ویتامین K – 28.6 میکروگرم
ویتامین E – 5.6 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو اسپاگتی یک فنجان کدو حلوایی ماکارونی، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده شامل 1.02 گرم پروتئین، 42 کالری و 2.2 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 181 میلی گرم
فسفر – 22 میلی گرم
منیزیم – 17 میلی گرم
کلسیم – 33 میلی گرم
آهن – 0.53 میلی گرم
سدیم – 28 میلی گرم
روی – 0.31 میلی گرم
مس – 0.054 میلی گرم
منگنز – 0.169 میلی گرم
سلنیوم – 0.5 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 5.4 میلی گرم
نیاسین – 1.256 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.059 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.034 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.153 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.55 میلی گرم
فولات – 12 میکروگرم
ویتامین A – 170 میلی گرم
ویتامین K – 1.2 میکروگرم
ویتامین E – 0.19 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسکواش، تابستان (نوعی کدو) یک فنجان کدو تابستان خرد شده، آب پز با نمک اضافه شده شامل 1.87 گرم پروتئین، 41 کالری و 2 گرم فیبر. پتاسیم – 319 میلی گرم
فسفر – 52 میلی گرم
منیزیم – 29 میلی گرم
کلسیم – 40 میلی گرم
سدیم – 2 میلی گرم
آهن – 0.67 میلی گرم
منگنز – 0.283 میلی گرم
سلنیوم – 0.4 میلی گرم
روی – 0.4 میلی گرم
مس – 0.117 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 20.9 میلی گرم
نیاسین – 0.913 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.077 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.045 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.14 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.581 میلی گرم
فولات – 41 میکروگرم
ویتامین A – 2011 میلی گرم
ویتامین K – 7.9 میکروگرم
ویتامین E – 0.22 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسکواش، زمستان یک فنجان کدو در فصل زمستان، نبات، پخته بدون نمک اضافه شده شامل 1.82 گرم پروتئین، 76 کالری و 5.7 گرم فیبر. پتاسیم – 494 میلی گرم
فسفر – 39 میلی گرم
منیزیم – 27 میلی گرم
کلسیم – 45 میلی گرم
سدیم – 2 میلی گرم
آهن – 0.9 میلی گرم
روی – 0.45 میلی گرم
مس – 0.168 میلی گرم
منگنز – 0.383 میلی گرم
سلنیوم – 0.8 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 19.7 میلی گرم
نیاسین – 1.015 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.033 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.137 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.33 میلی گرم
فولات – 41 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.48 میلی گرم
ویتامین A – 10،707 میلی گرم
ویتامین K – 9 میکروگرم
ویتامین E – 0.25 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سیب زمینی شیرین یکی از سیب زمینی شیرین متوسط ​​پخته در پوست آن حاوی 2.29 گرم پروتئین، 103 کالری و 3.8 گرم فیبر. پتاسیم – 542 میلی گرم
فسفر – 62 میلی گرم
منیزیم – 31 میلی گرم
کلسیم – 43 میلی گرم
سدیم – 41 میلی گرم
آهن – 0.79 میلی گرم
سلنیوم – 0.2 میلی گرم
منگنز – 0.567 میلی گرم
روی – 0.36 میلی گرم
مس – 0.184 میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 22.3 میلی گرم
نیاسین – 1.695 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.122 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.121 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.326 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 1.008 میلی گرم
فولات – 7 میکروگرم
ویتامین A – 21،909 میلی گرم
ویتامین K – 2.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.81 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
برگ چغندر سوئیس یک فنجان برگ چغندر سوئیس، پخته شده، آب پز، خشک، دارای 3.29 گرم پروتئین، 35 کالری و 3.7 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 961 میلی گرم
فسفر – 58 میلی گرم
منیزیم – 150 میلی گرم
کلسیم – 102 میلی گرم
آهن – 3.95 میلی گرم
سدیم – 313 میلی گرم
روی – 0.58 میلی گرم
مس – 0.285 میلی گرم
منگنز – 0.585 میلی گرم
سلنیوم – 1.6 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 31.5 میلی گرم
نیاسین – 0.63 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.06 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.15 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.149 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.285 میلی گرم
فولات – 16 میکروگرم
ویتامین A – 10717 IU
ویتامین K – 572.8 میکروگرم
ویتامین E – 3.31 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تارو یک فنجان تارو، خام، دارای 1.56 گرم پروتئین، 116 کالری و 4.3 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 615 میلی گرم
فسفر – 87 میلی گرم
منیزیم – 34 میلی گرم
کلسیم – 45 میلی گرم
آهن – 0.57 میلی گرم
سدیم – 11 میلی گرم
روی – 0.24 میلی گرم
مس – 0.179 میلی گرم
منگنز – 0.398 میلی گرم
سلنیوم – 0.7 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 4.7 میلی گرم
نیاسین – 0.624 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.099 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.026 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.294 میلی گرم
فولات – 23 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.315 میلی گرم
ویتامین A – 79 IU
ویتامین K – 1 میکروگرم
ویتامین E – 2.48 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوجه فرنگی – مشاهده نمودار میوه .
شلغم یک فنجان شلغم، آب پز با نمک اضافه شده است، 1.11 گرم پروتئین، 34 کالری و 3.1 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 276 میلی گرم
فسفر – 41 میلی گرم
منیزیم – 14 میلی گرم
کلسیم – 51 میلی گرم
آهن – 0.28 میلی گرم
سدیم – 25 میلی گرم
روی – 0.19 میلی گرم
مس – 0.003 میلی گرم
منگنز – 0.111 میلی گرم
سلنیوم – 0.3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 18.1 میلی گرم
نیاسین – 0.466 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.042 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.036 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.105 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – 0.222 میلی گرم
فولات – 14 میکروگرم
ویتامین K – 0.2 میکروگرم
ویتامین E – 0.03 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو زرد یک فنجان زرد (گردن کج) کدو، خام، دارای 1.28 گرم پروتئین، 24 کالری و 1.3 گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – 282 میلی گرم
فسفر – 41 میلی گرم
منیزیم – 25 میلی گرم
کلسیم – 27 میلی گرم
آهن – 0.56 میلی گرم
سدیم – 3 میلی گرم در
روی – 0.37 میلی گرم
مس – 0.117 میلی گرم
منگنز – 0.218 میلی گرم
سلنیوم – 0.3 میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 24.5 میلی گرم
نیاسین – 0.569 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – 0.065 میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – 0.052 میلی گرم
ویتامین B6 – 0.132 میلی گرم
فولات – 24 میکروگرم
اسید پانتوتنیک – 0.203 میلی گرم
ویتامین A – 190 IU
ویتامین K – 4.1 میکروگرم
ویتامین E – 0.17 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو سبز – مشاهده تابستان اسکواش.
 


0

حمايت از ما

حمايت از ما


اگر اين وب سايت به شما کمک کرد ميتوانيد ما را مهمان يک فنجان قهوه کنيد
ساعتهاي زيادي صرف طراحي ، ترجمه و انتشار مطالب شده است. هزينه هاي زماني و ريالي براي هاستينگ داده شده است و ما نيز اسپانسري جز شما نداريم!

پيشاپيش از حمايت شما سپاسگزارم

تومان
×
يک فنجان قهوه مهمان شما!
اگر از اين نوشته لذت برديد براي رفع خستگي ما ، يک فنجان قهوه مهمانمان کنيد!


همچنین مطالعه کنید:

شاخص گلیسمیGI

برگرفته شده از کتاب فروشندگی و کاربر گیاهان دارویی اثر اینجانب: شاخص گلیسمی GI (اندیس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپی مطالب ممنوع می باشد!