حراج!

دانلودفیلم آموزشی فلاونوئید ها و ایزوفلاون ها(مجموعه فیلم های آموزشی شیمی گیاهان دارویی)

75,000 تومان 50,000 تومان

توضیحات

  1. شیمی فلاونوئید
  2. نقش فلاونوئیدها در گیاهان
  3. درمانگری فلاونوئیدها
  4. بررسی  چگونگی اثر فلاونوئید ها روی بازدارنده های آنزیمی (آلدوزردوکتاز-زانتین اکسیداز-تیروزین پروتئین کیناز-لیپوکسیژناز و سیکل اکسیژناز-نوکلئوتید حلقه ای فسفو دی استراز)
  5. معرفی گیاهان دارویی فلاونوئیدی
  6. شیمی ایزوفلاون ها
  7. معرفی گیاهان دارویی دارای ایزوفلاون و بررسی خواص آنها

         شما میتوانید به صورت رایگان قسمتی از این آموزش را ببنید برای دیدن کامل فیلم لطفا دانلود کنید متشکرم

 

1+
کپی مطالب ممنوع می باشد!