تخفیف!

دانلود پکیج جامع وکامل مباحث فیتوشیمی گیاهان دارویی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شامل کل مباحت فیتو شیمی گیاهان دارویی

آلکالوئیدها-آلکامیدها-فیتوسترول ها-فیبرها-پلی ساکاریدها-تانن ها-فلاونوئیدها-درمان های فلاونوئیدی-بازدارنده های آنزیمی(xo-cox1-cox2-csk-pde-آلدوزردوکتاز)-ایزوفلاون ها-آنتوسیانین-کلیکوزیدها-ترپن ها-ساپونین ها-گلیکوزیدهای قلبی-

-بررسی آثار فارماکولوژی گیاهان دارویی

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!