صامرزه

  • خواص گیاهان دارویی

    اسامی دیگرگیاهان گروه(ص)

    صباغ الخیر……………………..سعد صابونیه…………………………..چوبک صاغافیون………………………….سکبینج صافینا………………………………ابهل صامرزه………………………………..ماست صابون الهم…………………………..شراب صبارا………………………تمرهندی صباره…………………………….صبر صبرزرد…………………………..صبر صبرسقوطری…………………..صبر صدف الارض……………فراسیون صدیقس……………………….سرنج صراح…………………………..شراب صرایله…………………………..شوید صرفولا……………………….انزروت صرو………………………….شوکران صریرا………………………….بادروج…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
کپی مطالب ممنوع می باشد!