طاهر

  • خواص گیاهان دارویی

    اسامی دیگرگیاهان گروه(ط)

    طارونه……………………………خرما طاطیاوس………………………آهک طالب انجتر……………………زنیان طاهر……………………پنج انگشت طبا……………………………….نشادر طباشیر قلمی……………….طباشیر طبرخون………………………..عناب طبلان……………………………سعد طراس……………………..شاه بلوط طراغیون……………….صمغ عربی طرحمی………………………کاسنی طرخشقون…………………قاصدک طرخوتی………………………ترخون طرخون……………………….ترخون طرطورالباشا……………………لادن…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!