فابش

  • خواص گیاهان دارویی

    اسامی دیگر گیاهان گروه(ف)

    فابش…………………………….باقلا فارا……………………………قراقروط فاروق…………………………….کتان فاصولیه………………………….لوبیا فاط………………………………جدوار فاطویل………………………….فوفل فاعیس…………………..مرزنجوش فاغیه……………………………….حنا فافش…………………………..خربزه فافوز…………………………بومادران فالینوس……………………..شاهتره فاوانیا…………………….عود صلیب فجل………………………………ترب فخریون……………..(گیاه)پای خر فراسیان……………………کف دریا فراسین…………………….فراسیون فراکتوس……………………….انجیر…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
کپی مطالب ممنوع می باشد!