نام دیگر

 • خواص گیاهان دارویی

  اسامی دیگر گیاهان گروه(ف)

  فابش…………………………….باقلا فارا……………………………قراقروط فاروق…………………………….کتان فاصولیه………………………….لوبیا فاط………………………………جدوار فاطویل………………………….فوفل فاعیس…………………..مرزنجوش فاغیه……………………………….حنا فافش…………………………..خربزه فافوز…………………………بومادران فالینوس……………………..شاهتره فاوانیا…………………….عود صلیب فجل………………………………ترب فخریون……………..(گیاه)پای خر فراسیان……………………کف دریا فراسین…………………….فراسیون فراکتوس……………………….انجیر…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گیاهان دارویی

  اسامی دیگرگیاهان گروه(ض)

  ضمیران……………………….ریحان ضیک……………………………انجیر ضرم………………………………اسطوخدوس ضدغوره…………………………….مهرگیاه ضرز………………………………..بیدگیاه ضغبوس………………………………مارچوبه ضفایرالجن……………………………پرسیاوشان

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گیاهان دارویی

  اسامی دیگرگیاهان گروه(ژ)

  ژابیژ………………………….بومادران ژانسیان……………………….جنتیانا ژدوار…………………………….جدوار ژانژامبر……………………….زنجبیل ژوژوب………………………….عناب ژوسکیام…………………………..بنج ژوسکیام گیاهی………….بذرالبنج

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
کپی مطالب ممنوع می باشد!