گیاه

 • خواص گیاهان دارویی

  اسامی دیگرگیاهان گروه(ض)

  ضمیران……………………….ریحان ضیک……………………………انجیر ضرم………………………………اسطوخدوس ضدغوره…………………………….مهرگیاه ضرز………………………………..بیدگیاه ضغبوس………………………………مارچوبه ضفایرالجن……………………………پرسیاوشان 0

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گیاهان دارویی

  اسامی دیگرگیاهان گروه(ص)

  صباغ الخیر……………………..سعد صابونیه…………………………..چوبک صاغافیون………………………….سکبینج صافینا………………………………ابهل صامرزه………………………………..ماست صابون الهم…………………………..شراب صبارا………………………تمرهندی صباره…………………………….صبر صبرزرد…………………………..صبر صبرسقوطری…………………..صبر صدف الارض……………فراسیون صدیقس……………………….سرنج صراح…………………………..شراب صرایله…………………………..شوید صرفولا……………………….انزروت صرو………………………….شوکران صریرا………………………….بادروج…

  بیشتر بخوانید »
 • خواص گیاهان دارویی

  اسامی دیگر گیاهان گروه(س)

  سابادیل………………………کندش ساتورن…………………………سرب ساطریوس…………………….جدوار ساغافیون…………………..سکبینج ساغثین……………………..سکبینج ساق الاسود…………..پرسیاوشان ساق الحمام………….گل گاوزبان ساق ترشک………………..ترشک ساق ترشک…………………ترشک ساکارون…………………………شکر ساکاروم…………………………شکر ساگاپنیوم……………………جاوشیر سالپ…………………………….ثعلب سالپاریل……………………….عشبه سالیکس…………………………..بید…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
کپی مطالب ممنوع می باشد!